گزارش بانک مرکزی از عملیات پولی هفته دوم آبان

تداوم رکوردزنی ها در بازار باز+جدول

کدخبر: 451584
عملیات هفتگی بازار باز در هفته های اخیر نشان از رکوردزنی بی سابقه داشته است. در این هفته بانک مرکزی تقریبا 35 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها بسط کرده که بیشترین میزان هفتکی تزریق پول در تاریخ بازار باز به شمار می آید.

به گزارش اقتصادنیوز، عملیات بازار های بین بانکی در هفته دوم آبان ماه راوی چند اتفاق مهم بود. در مهمترین آن ها بانک مرکزی به رکورد بی سابقه خود در بسط نقدینگی این بازار دست یافته و در ادامه نرخ سود خود را نیز افزایش داد.

بیشترین بسط نقدینگی در هفته های بازار باز

در هفته دوم آبان ماه بسط نقدینگی با نزدیک به 13 درصد افزایش به 35 هزار میلیارد تومان رسیده و بیشترین سطح بسط را در این بازار رقم زد.

نکته مهم دیگر در این رابطه پذیرش بالای بانک مرکزی از اوراق سفاشی بانک ها بوده است. بسط نقدینگی در این بازار به معنای خرید اوراق توسط بانک مرکزی از اوراق پیشنهادی بانک ها است. 

در آمار ثبت شده از معاملات در این بازار مشاهده می شود بانک مرکزی در هفته منتهی به 10 آبان ماه تقریبا با 95 درصد اوراق عرضه شده بانک ها در این بازار موافقت کرده که حاکی از تناسب سیاست گذاری ها در این بانک با مسیر استقراض بانک ها  است.

بازار باز

رشد 0.2 واحد در صدی در نرخ سود بازار باز

هر خرید یا فروش در بازار باز همراه با تاریخ سررسیدی معلوم (هفت یا هشت روزه) و نرخ سودی مشخص صورت می گیرد. در این بازار از هفته میانی مهر ماه نرخ سود معادل با 19 درصد بوده و در هفته های اخیر سیری صعودی به خود گرفته است. این نرخ در هفته دوم آبان ماه با 0.2 واحد درصد افزایش به 19.4 درصد رسیده است که می تواند اثری افزایشی بر نرخ سود بین بانکی داشته باشد.

کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه

از سوی دیگر روند معاملات در بازار شبانه در هفته دوم آبان ماه مسیری نزولی به خود گرفت. داد وستد در آمارهای این بازار نشان می دهد اعتبارات قاعده مند در هفته دوم آبان ماه با 95 درصد کاهش نسبت به هفته قبل به 600 میلیارد تومان رسیده که کمترین میزان بسط نقدینگی در این بازار در هفته های اخیر بوده است.

به طور کلی اعتبارات قاعده مند همان قرض دهی بانک مرکزی به بانک های مقروش در بازار شبانه است. کاهش این رقم می تواند علامتی از مسیر نزولی در نرخ سود بین بانکی یا توقف روند صعودی آن باشد.

بازار باز

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما