نرخ سود به کف سه ماهه رسید

7 هفته رکوردزنی بسط پول در بازار باز

کدخبر: 471378
اقتصادنیوز: بسط پول در بازار باز روند صعودی خود را ادامه داده و در هفته اول بهمن ماه وارد کانال 80 هزار تومان شد. این در حالی است که نرخ سود با کاهش 0.1 واحد درصدی نسبت به هفته قبل در کف سه ماهه قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار باز و بازار بین بانکی دو بازاری است که بانک مرکزی هر هفته با اعمال سیاست های خود در آن ها به مدیریت نقدینگی بانک ها و نرخ سود بین بانکی می پردازد.

روند عملیات در بازار باز در هفته های اخیر همواره صعودی بوده است. بانک مرکزی با سیاست کنترل نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر رو به بسط نقدینگی در بازار باز آورده است. این در حالی است که برخی اقتصاددانان این رویکرد را به واسطه رشد پایه پولی اقدامی تورم زا از سوی این نهاد می دانند.

رکوردزنی بسط نقدینگی در بازار باز 

در هفته اول بهمن ماه بانک مرکزی 81 هزار و 140 میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز بسط داد. این رقم در مقایسه با هفته های گذشته بالاترین سطح بسط پول در این بازار بوده است.

این هفتمین هفته ای ست که در بازار باز رکورد بسط پول صورت می گیرد. در مقابل نیز بر اساس عملیات توافق بازخرید در این هفته 78 هزار و 370 میلیارد تومان نیز از بانک ها جمع آوری شد که خالص عملیات را به 2 هزار و 770 میلیارد تومان رسانید.

اتفاق مهم دیگر در این بازار کاهش نرخ سود معاملات بوده است. نرخ سود در هفته گذشته 19.3 درصد بوده که با 0.1 واحد درصد کاهش به 19.2 درصد رسید.

مقایسه نرخ سود در این بازار با هفته های اخیر نشان از کمترین میزان این متغیر در سه ماهه گذشته داشته است.

بازار باز

رشد معاملات در بازار بین بانکی

در بازار شبانه بانک ها با نرخ سود معین و تاریخ سررسید کوتاه مدت از بانک های دارای مازاد اقدام به قرض پول می کنند. در این بازار بانک مرکزی دامنه نرخ سود را تعیین می کند. این نرخ از 14 تا 22 درصد بوده و همچنان ثابت مانده است.

اعتبارات قاعده مند در این هفته معادل با 3 هزار و 510 میلیارد تومان  به ثبت رسید که باوجود افزایش نسبت به هفته گذشته اما همچنان از سطح 40 هزار میلیارد تومانی تابستان پایین تر است. 

برخی تحلیل گران معتقدند روند فزاینده بسط نقدینگی در بازار باز موجب کاهش معاملات در بازار بین بانکی شده و در ادامه منجر به کاهش نرخ بهره خواهد شد. این رویداد را این عده از جهت افزایش پایه پولی برای آینده تورمی ایران خطرناک می دانند.

بازار باز

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی