خرید 250 میلیاردی اوراق بدهی از دولت در هفته سوم اسفند 1400

ثبت کف خرید اوراق بدهی در یک ماه اخیر

کدخبر: 481520
اقتصادنیوز: معاملات اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به 16 اسفند ماه 1400 به 250 میلیارد تومان رسیده و در کف یک ماهه اخیر قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده در پایان مرحله سی و پنجم این حراج مجموعا 83 هزار و 640 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه حراج در هفته منتهی به 17 اسفند به کمینه خود در تاریخ یک ماه اخیر درست پیدا کرد.

طبق گزارشی که بانک مرکزی دراین باره منتشر کرده، هفته منتهی به 17 اسفند ماه مرحله سی و پنجم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی بوده و هفته پایانی آن در 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

اوراق بدهی دولتی

کف فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته منتهی به 16 اسفند ماه تقریبا 250 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از سوی مشتریان خریداری شد. در این بازار دولت اوراق خود را به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه می فروشد تا در ازای آن بتواند کسری بودجه خود را تامین کند. باوجود آن که سطح عملیات  در هفته های اخیر فراتر از مرز هزار میلیارد تومان قرار داشت، در این هفته اما سطح معاملات نسبت به هفته گذشته 88.8 درصد کاهش داشته و در کف یک ماه قرار گرفته است.

تفکیک نقش خریداران در مرحله سی و پنجم حراج اوراق نیز نشان می دهد در این بازار سهم بانک ها از این معاملات دوباره صفر بوده و تمام اوراق را بورسی ها خریداری کرده اند.

در یک ماه اخیر سهم بانک ها از معاملات بازار اولیه تنها 200 میلیارد تومان بوده  و سه هفته هیچ مشارکتی در این بازار ثبت نکرده اند.

این اتفاق می تواند ریشه در وضعیت نامساعد نهادهای مالی در هفته های اخیر داشته باشد.

اوراق بدهی دولتی

بررسی ویژگی اوارق خریداری شده درهفته سوم اسفند

به طور کلی در هفته سی و پنجم بازار اولیه دولت 7 هزار و 670 میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه کرده که تقریبا 3.2 درصد آن به فروش رسید.

این اوراق از اراد 100 تا 102 بوده که دامنه نرخ سود و تاریخ سررسید آن متفاوت بوده است.

طبق آماری که بانک مرکزی در این خصوص منتشر کرده است، تاریخ سررسید اوراق از دو ساله تا سه ساله بوده و نرخ سود آن مابین 21 تا 22 درصد قرار داشته است. در هفته گذشته اوراقی که فروش بیشتری را ثبت کرده بود اراد 101 بوده که نرخ سود وتاریخ سررسید میانه ای داشت.

در هفته آتی نیز دولت 5 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه عرضه کرده که همین دسته بندی را شامل شده است.

دلیل کاهش اوراق عرضه شده در این بازار جدا از فروش 250 میلیاردی در این هفته صورت جلسه هماهنگی انتشار اوراق مالی اسلامی بوده که مورخ 16 اسفند مبلغ انتشار تماد معاملاتی اراد 102 از 5 هزار و 500 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

در پایان آمارهای منتشر شده از بازار اولیه اوراق بدهی نشان می دهد در پایان هفته سوم و سی و پنج مرحله حراج اوراق بدهی دولتی، 83 هزار و 640 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است.

اوراق بدهی دولتی

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی