بررسی عملیات سیاست پولی بانک مرکزی در هفته دوم خرداد؛

ثبات کانال بسط پول بانک مرکزی در بازار باز /نرخ سود صعودی شد

کدخبر: 498847
اقتصادنیوز: بررسی معاملات در بازار باز هفته دوم خرداد ماه حاکی از ثبات کانال 70 همتی در این بازار بوده است. با این حال روند هفتگی این بازار از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در این بازار تنزل پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، روند معاملات در بازار باز در کانال 70 همتی ثابت مانده است. در همین خصوص در هفته دوم خرداد ماه بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرده که بنابر اطلاعات ثبت شده دراین گزارش در حدود 74 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق به بانک ها فروخته شده است.

فروش اوراق در ادبیات بازار باز به نوعی معنای بسط پول بانک مرکزی در این بازار را می دهد. به عبارت دیگر بانک مرکزی اگر اوراق خود را به نهادهای مالی بفروشد معنای آن تزریق پول در بانک ها بوده و اگر این اوراق را خریداری کند مفهوم جذب پول خواهد داشت.

اکنون برای دومین هفته متوالی بسط پول در بازار باز در مرز 70 همتی قرار دارد.

بسط 74 همتی پول در بازار باز هفته دوم خرداد

در هفته منتهی به 10 خرداد ماه 20 بانک تقریبا 84 هزار و 260 میلیارد تومان اوراق بدهی به بانک مرکزی عرضه کردند. هر میزان موافقت این نهاد در بازار باز به معنای تزریق نقدینگی است. 

داده های بانک مرکزی نشان می دهد تقریبا 74 هزار و 800 میلیارد تومان از اوراق عرضه شده بانک ها، پذیرفته شده که نسبت به هفته قبل حدودا 0.27 درصد کاهش داشته است.

در هفته قبل نیز میزان بسط پول در این بازار 75 هزار میلیارد تومان بوده و برای دومین هفته متوالی کانال بسط پول ثابت مانده است.

با این حال بسط مشاهدات از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می دهد روند معاملات در بازار باز، نزولی بوده است.

به طور کلی فروش اوراق در بازار باز همواره توام با تاریخ سررسید و نرخ سود معلوم است. این دو متغیر به نوعی نمایانگر هزینه استقراض بانک ها در این بازار نیز هستند.

بازار باز

افزایش نرخ سود بازار باز در هفته دوم خرداد1401 

اوراقی که در بازار باز فروخته می شود تاریخ سررسید و نرخ سودی دارد که بانک مرکزی تعیین کننده آن است. 

بررسی های آماری نشان می دهد مدت توافق بازخرید در این بازار در هفته های متوالی برابر با 7 روز بوده و تغییری نداشته است. 

اما نرخ سود دراین مقطع روندی صعودی به خود گرفته است. این نرخ در 14 هفته متوالی در سطح 19 درصد بوده و در این هفته با افزایش مواجه شده و به 19.10 درصد رسیده است.

رشد نرخ سود در این معاملات به نوعی نمایان‌گر بالابردن هزینه اسقراض بانک ها بوده تا به شکلی این نهاد بتواند مانع از رشد معاملات در این بازار شود.

اعتبارات 950 میلیاردی بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در کنار بازار باز، بازار شبانه نیز به منظور کنترل نقدینگی بانک ها راه اندازی شده و در آن بانک های دارای مازاد اقدام به قرض دهی به بانک های دارای کسری می کنند. در این معاملات نرخ سود قرض دهی نهادهای مالی به یکدیگر در دامنه 14 تا 22 درصد قرار داشته که این دامنه را بانک مرکزی تعیین می کند.

اعتبارات قاعده مند در این بازار نمایانگر قرض دهی بانک مرکزی دراین بازار است که نرخ سود آن در سقف قرار دارد. در همین رابطه بسط اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این بازار برابر با 950 میلیارد تومان بوده و  هزار و 270 میلیارد تومان نیزسهم  جذب پول در این معاملات بوده است.

بازار باز

 

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی