گزارش بازارهای مالی در هفته نخست بهمن 1401

تداوم ثبات در نرخ بهره بین بانکی

کدخبر: ۵۵۱۸۰۷
اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته منتهی هفتم بهمن ماه، روند ثابت خود را ادامه داده است. در همین رابطه در هفته اول بهمن ماه، نرخ بهره بین بانکی در کشور به 21.05 درصد رسیده و تغییرچندانی را در مقایسه با هفته های قبل خود نداشته است.
تداوم ثبات در نرخ بهره بین بانکی

به گزارش اقتصادنیوز ، در بازارهای مالی هفتگی در کشور سه بازار به صورت ماهانه برگزار شده و در آن ها روند تغییرات نرخ سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی شاخص ها در این بازار ها نشان می دهد تقریبا وضعیت سکون بازارها ادامه دار بوده است.

ثبت ششمین صفر در بازار اولیه اوراق بدهی

در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در کشور عمدتا دولت به دنبال درآمدزایی خود از مسیر غیرتورمی است. هر چه که در آمد دولت از این مسیر بالاتر باشد احتمال برداشت از تنخواه بانک مرکزی نیز پایین تر بوده و در نهایت افزایش پایه پولی و در ادامه رشد تورم در کشور کمتر خواهد شد. این در حالی است که در هفته اخیر دولت هیچ اوراقی را در بازار اولیه نفروخته است. 

بررسی ویژگی اوراق عرضه شده در این بازار نشان می دهد نرخ سود اوراق در مرز بالایی قرار داشته اما باز هم مشارکتی از سوی مشتریان به ثبت نرسیده است. در هفته های اخیر دو دسته اوراق در بازار اولیه عرضه می شود که در آن ها نرخ سود برابر با 23.75 درصد و 23.95 درصد قرار داشته است.

روند نرخ سود در این بازار نشان می دهد این شاخص اکنون در بالاترین میزان خود در هفته های بازار اولیه قرار داشته اما هنوز مشارکت مشتریان در این بازار پایین بوده است. 

مهم‌ترین مشتریان در این بازار بانک ها و بورسی‌ها بوده اند. نهادهای مالی در این بازار اوراق از دولت خریداری کرده و با وثیقه این اوراق از بانک مرکزی استقراض پول می کنند.

در هفته های اخیر این استقراض سمتی صعودی پیدا کرده است.

رکوردزنی استقراض نقدینگی در بازار باز

سطح عملیات بازار باز برابر با 110 همت در هفته نخست بهمن ماه امسال به ثبت رسیده است. بانک ها با وثیقه اوراق نزد بانک مرکزی به استقراض نقدینگی از این نهاد می پردازند. در همین رابطه تزریق پول در بازار باز به بیشترین سطح خود از ابتدای شکل گیری این بازار تاکنون رسیده که البته نرخ سود روندی مشابه را ثبت نکرده است. 

در همین رابطه نرخ سود در بازار باز برابر با 21 درصد ثبت شده و همچنان در ادامه هفته های قبل ثابت بوده است.

این ثبات در نرخ سود در نهایت به روند بی حرکت نرخ بهره بین بانکی منجر شده است.

افزایش های جزئی در نرخ سود بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی در هفته های متوالی در مرز ثابتی قرار داشته است. این نرخ در بازار شبانه و در اثر بده بستان بانک ها با همدیگر به دست می آید. دامنه نرخ سود در این بازار از 14 تا 22 درصد بوده که البته از سوی بانک مرکزی تعیین می شود.

در همین رابطه نرخ بهره بین بانکی در هفته نخست بهمن ماه برابر با 21.05 درصد به ثبت رسیده و از هفته قبل خود تقریبا 0.01 واحد درصد بیشتر شده است. 

اوراق بدهی

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید