گزارش بازار باز در هفته اول اردیبهشت

استقراض صد هزار میلیاردی بانک ها در نرخ سود ثابت

کدخبر: ۵۶۹۶۹۳
اقتصادنیوز: در هفته اول اردیبهشت ماه برای دومین هفته متوالی تزریق نقدینگی برابر با صد همت رقم خورد. این رقم در دو هفته گذشته رشد بیست همتی داشته و وضعیت این معاملات را صعودی کرده است. این در حالی است که نرخ سود بازار باز در هفته های اخیر همچنان ثابت مانده است.
استقراض صد هزار میلیاردی بانک ها در نرخ سود ثابت

به گزارش اقتصادنیوز ، عملیات بازار باز در هفته جاری به حراج چهارم خود در سال جدید رسیده است. داده های آماری بانک مرکزی از وضعیت بازار باز نشان می دهد برای دومین هفته متوالی تزریق نقدینگی در بازار باز برابر با 100 همت به ثبت رسیده است.

دومین ثبت صد همتی تزریق پول

در هفته اول اردیبهشت ماه امسال، تزریق نقدینگی در بازار باز برابر با 100 هزار میلیارد تومان رقم خورده و معادل با هفته قبل خود بوده است. رشد تزریق نقدینگی در بازار باز عموما به دلیل افزایش کسری نقدینگی در بانک ها بوده و سطح خود را در هفته های اخیر تغییر داده است. 

در کنار ثبات در تزریق نقدینگی بازار باز، نرخ سود معاملات نیز ثابت بوده و درمرز 23 درصد قرار داشته است.

بازار باز

کاهش عملیات بازار شبانه در هفته اول اردیبهشت

در کنار بازار باز، بانک مرکزی به تزریق پول در بازار شبانه می پردازد. در بازار شبانه بانک های دارای کسری می توانند نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از مسیر استقراض از بانک های دارای مازاد برطرف کنند. دامنه نرخ سود بده بستان در این بازار از 17 تا 24 درصد بوده که سقف آن در اختیار بانک مرکزی است.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان  میدهد اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی که در نرخ سود سقف، در بانک ها تزریق می شود برابر با 60 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود حدودا 30 همت کمتر شده است.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید