گزارش اقتصادنیوز از بازار سهام دوشنبه 22 فروردین 1401

تردید حقیقی ها در بورس/ معرفی سهم‌های فروخته شده حقوقی ها

کدخبر: 487978
اقتصادنیوز: معاملات امروز 22 فروردین 1401 بازار سهام اگرچه در مدار صعودی شاخص ها دنبال شد اما با تردید حقیقی ها روبه رو شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص ها در روز میانی هفته در همان کانال صعودی ادامه یافت. شاخص کل بورس با افزایش 5.4 هزار واحد معادل 0.37 درصد در نقطه 1.479 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن بورس با افزایش 3.5 هزار واحد (معادل 0.93 درصد) در نقطه 387 هزار واحد ایستاد.

شپدیس، اخابر، وغدیر، همراه، نوری و وپارس جزء نمادهایی بود که بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. شستا، وبملت، حکشتی، خساپا، شپنا و ومعادن هم جزء نمادهایی بودند که با بیشترین کاهش ارزش بازار در بورس روبه رو بود.

شاخص کل فرابورس هم با 129.3 واحد افزایش در نقطه 20.19 هزار واحد ایستاد. آریا، مارون، بپاس، ارفع، وسپهر، شرانل و صبا جزء نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل فرابورس داشتند. بیشترین کاهش ارزش بازار در فرابورس هم برای نمادهای غصینو، فرابورس، سمگا، تجلی، کگهر، کزغال و بساما بود.

حقیقی ها در بورس و فرابورس مردد شدند

ارزش کل معاملات بازار سهام 190 همت بود. سهم ارزش معاملات خُرد سهام 5.72 همت برآورد شد. حقیقی ها دوباره مسیر خروج را در پیش گرفت؛ به طوریکه آنان 208.6 میلیارد تومان از بازار سهام و 33 میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت خارج کردند. سرانه معامله حقیقی ها امروز برخلاف روزهای قبل در موقعیت های خرید و فروش در شرایط نسبتا برابر دنبال شد. بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها 25.5 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها 25.2 میلیون تومان شد.

ارزش اولیه صف های خرید از 1.996 همت به 833.3 میلیارد تومان و ارزش صف های فروش نیز از 32 میلیارد تومان به 31.1 میلیارد تومان رسید. تعداد نمادهای دارای صف خرید (189 نماد) 11 برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش (17 نماد) بود. بررسی صف های خرید و فروش نشان از تداوم برتری آشکار صف های خرید نسبت به صف های فروش دارد.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها در نمادهای خبهمن با 72 میلیارد تومان، شسپا با 21.8 میلیارد تومان، آریا با 20.5 میلیارد تومان، همراه با 14.9 میلیارد تومان و شبهرن با 12.2 میلیارد تومان و بیشترین خروجی پول حقیقی ها در نمادهای شپنا با 55 میلیارد تومان، پالایش با 45 میلیارد تومان، خساپا با 40.4 میلیارد تومان، وبملت با 29 میلیارد تومان و فولاد با 28.1 میلیارد تومان بود.

حقوقی ها در نمادهای خگستر، ملت، تنوین، وپاسار و فارس بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای بانکی (وبصادر، وتجارت) و خودرویی (خودرو، خساپا) و شستا بیشترین موقعیت های فروش ایجاد کردند.

تک سهم بورس که بازدهی 5 درصدی داد

بیشترین نسبت حجم به شناوری در نماد سغرب با 16.4 درصد بود. سیمان غرب در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس به صورت متعادلی دنبال شد. در معاملات امروز 188 نماد بیش از 2.5 درصد افزایش قیمت و 70 نماد هم بیش از 2.5 درصد کاهش قیمت داشتند.

در بورس بیشترین افزایش قیمت برای نماد وساپا با 5 درصد و بیشترین کاهش قیمت برای خرینگ با 4.58 درصد بود. بیشترین حجم معاملات برای نمادهای خودرویی (خبهمن، خساپا، خودرو، خگستر و خاور)، شستا و وپارس بود. خودرو، فرآورده نفتی، شیمیایی، بانکها و فلرات اساسی برترین گروه های صنعت بودند.

در فرابورس بیشترین افزایش قیمت برای ثتران با 4.99 درصد و بیشترین کاهش قیمت برای زشریف با 4.32 درصد بود. بیشترین حجم معامله در نمادهای کرمان، تحلی و اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی بود.

  • 1
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی