روایت متفاوت آخوندی از روز جمهوری اسلامی

کدخبر: 402540
روز جمهوری اسلامی روز پذیرش اراده‌ی ملت به عنوان مبنای حاکمیت ملی است. جمهوریت و اسلامیت تنها انتخابات نیست، بلکه به مفهوم مبنا قرار گرفتن هویت ملی و پذیرش واقعیت ملت ایران و تن‌دادن به اراده‌ی آن در تمام شئون زندگی و احترام به حقوق شهروندی است.

به گزارش اقتصاد نیوز، عباس آخوندی به مناسبت روز جمهوری اسلامی از زاویه ملت گرایی به این مفهوم پرداخته است. او با اشاره به ملی گرایی رمانتیک که در ایران رواج پیدا کرده آن را حجابی برای مفهموم ملت گرایی واقعی می داند.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما