آمار نسبت به زمستان 99 همچنان بالاتر است

کاهش آمار خطرناک کرونا در ایران

کدخبر: 415423
اقتصادنیوز: روند متغیرهای نگران کننده در ایران روندی نزولی پیدا کرده و شمار جانباختگان هفتگی کرونا در ایران اکنون بیشترین افت را به ثبت رسانده است. با این حال وضعیت بیماران تحت درمان کرونایی درکشور اکنون در موقعیت خطرناکی قرار دارد.

به گزارش اقتصاد نیوز در هفته ابتدایی خرداد ماه سال جاری، موج چهارم کرونایی کشور که در هفته‌های پیش از آن اوج گرفته و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده بود در مسیر کاهش نسبی قرارگرفت و در اکثر متغیرهای بحران کرونای ایران شاهد روندی مثبت بودیم.

کاهش ابتلای هفتگی کرونا در ایران

در هفته نخست خرداد ماه 70 هزار و 300 نفر به بیماری کرونا مبتلا شدند که تقریبا 16 درصدنسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده است. رشد هفتگی ابتلا درهفته های اخیر نشان می دهدکه از ابتدای اردیبهشت تاکنون همواره میزان ابتلا در هر هفته روندی نزولی داشته است.

هفته آخر اردیبهشت ماه بیشترین افت هفتگی را در این مدت داشت، این رقم درحدود 20 درصد محاسبه شده بود. اکنون اما با وجود افت هفتگی ابتلا دو نکته مهم به چشم می‌خورد.

نکته نخست آن که افت هفتگی آمارهای کرونایی کشور در حال کاهش بوده و گویی سرعت افت در حال کمتر شدن است.

نکته دوم:هنوز آمار ابتلا در این هفته از بسیاری از داده های ثبت شده کرونا در هفته های زمستان و تابستان سال گذشته رقم بالاتر است .

متغیر نگران کننده دیگری که در این مدت در مسیر کاهشی قرار گرفته است میزان مرگ و میر بیماران بر اثر ابتلا به کرونا بوده است.

کرونا

کاهش آمار مرگ و میر کرونا در ایران

شمار جاننباختگان کرونایی درهفته نخست خرداد ماه برابر با هزار و 374 نفر به ثبت رسیده است. رشد هفتگی این متغیر در ایران نشان می دهد اکنون میزان مرگ و میر کرونا نسبت به هفته قبل تقریبا 22 درصد کاهش پیدا کرده که بیشترین افت هفتگی در سال 1400 بوده است.

این روند همچنان روندی نزولی داشته و در حال کاهش است اما با این وجود درمقایسه با تمام هفته های سپری شده از وضعیت کرونایی کشور رتبه بیستم را ثبت کرده است.

کرونا

روند کاهشی وضعیت تحت درمان

شمار بیماران تحت درمان در هفته نخست خرداد ماه برابر با 395 هزار و 870 نفر ثبت شده است. به عبارت دیگر نزدیگ به 400 هزار نفر دیگر اکنون در کشور مبتلا به کرونا هستند که نه فوت شده و نه بهبود پیدا کرده اند. 

این رقم نسبت به هفته قبل 8.5 درصد افت یافته و در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

مقایسه آمارهای این متغیر با تمام هفته های سپری شده در ایران نشان میدهد که وضعیت بیماران تحت در مان در این مقطع از تمام هفته های سال 99 و 98 بالاتر بوده است. به معنای آنکه هرچند روند بیماران در حال کاهش قرار گرفته اما هنوز از کل تعداد بیماران در هفته های قبل بیشتر است. 

وضعیت بیماران تحت درمان در کشور نشان می دهد مبتلایانی که اکنون در بستری بیماری هستند در نقطه خطرناکی قرار دارد و در صورتی که از لحاظ درمانی به این بخش توجهی نشود ممکن است آمار جانباختگان روندی افزایشی پیدا کند.

 

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما