ابتلای 111 هزار نفر به کرونا طی یک هفته؛

رکوردزنی بیماران بدحال کرونا در تابستان +نمودار

کدخبر: 425000
اقتصادنیوز : مجموع مبتلایان کرونا در هفته اخیر از مرز 100 هزار نفر عبور کرده و میزان مرگ و میر این بیماری در مقطع هفتگی را نیز از سطح هزار نفر فراتر برده است. موازی با این اتفاق شمار بیماران بدحال هم بیشترین رشد خود در 10 ماه گذشته را به ثبت رسانده است

به گزارش اقتصادنیوز، روزهای داغ تابستان خبر از موج دیگری از شیوع بیماری کرونا درکشور را دارند، آنچنان که روند آمارهای ابتلا و مرگ ومیر کرونا در کشور مسیری صعودی قرار گرفته و اکنون به رکوردهای یک ماهه خود دست پیدا کرده است.

در میان متغیرهای نگران کننده بیماری کرونایی در کشور نسبت ابتلا به تست شمای دقیق تری را از وضعیت شیوع کرونایی در کشور نشان میدهد. طبق بررسی آماری این شاخص اکنون به قله خود از 3 ماه پیش تا کنون رسیده و وضعیت کرونایی را در کشور وخیم تر گزارش می کند.

رکورد ابتلا به کرونا در تابستان

در 18 تیر سال 1400 تقریبا 16 هزار و 600 نفر به بیماری کرونا مبتلا شدند. مجموع آمارهای ابتلا از روز شنبه تا کنون نشان میدهد در دومین هفته تابستانی امسال پس از دو ماه دوباره از مرز 100 هزار نفر فراتر رفته و به 111 هزار و 430 نفر رسیده است.

مقایسه مجموع مبتلایان با هفته قبل نشان می دهد این شاخص دستخوش رشدی 36 درصدی شده و همچنان در مسیر افزایش قرار دارد.

در همین راستا متغیری که می تواند به نوعی تصویری متفاوت و دقیقتر از میزان شیوع کرونا را ترسیم کند نسبت ابتلا به تست کرونا در هر مقطع است.

کرونا

رکورد زنی شیوع کرونا در هفته دوم تابستان

آمارها نشان میدهند روند تستهای هفتگی تا پایان بهار در روندی صعودی قرار داشته اما اکنون دو هفته است که این شاخص در سراشیبی افتاده است. در همین رابطه طبق داده های کرونایی مجموع تستهای اخذ شده از مراجعین به آزمایشگاه ها در هفته اخیر معادل با 552 هزار و 420 مورد بوده که نسبت به هفته قبل خود 25.3 درصد کاهش پیدا کرده است.

تقسیم مجموع مبتلایان به کل تستهای اخذ شده مبین نرخ پاسخ مثبت تستها بوده که در این هفته برابر با 20.2 درصد به ثبت رسیده است. مقایسه این متغیر با هفته های گذشته تقویم کرونایی کشور نشان میدهد اکنون شدت شیوع  یا همان نرخ مثبت بودن تستها در بیشینه خود از هفته آخر فروردین 1400 تاکنون قرار دارد که البته این اتفاق می تواند در نتیجه کاهش مراجعین جهت اخد تست کرونا در کشور در مقایسه با هفته های قبل باشد. 

اما به هر شکل آمارهای ثبت شده از این شاخص نشان از روند صعودی این متغیر در هفته های اخیر داشته است.

در کنار ابتلا، شمار بستری‌های کرونایی کشور نیز در این روزها روندی افزایشی داشته و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است. 

کرونا

وضعیت بستری بیماران کرونایی در کشور

در روزهای تابستانی سال جاری، با افزایش مبتلایان به کرونا روند بستری های این بیماری نیز صعودی شده است. به طوری که در 5 روز اخیر شمار بستری های روزانه، بالاتر از هزار و 700 نفر بود.

بخش دیگری از آمارهای بستری بیماران کرونایی به بخش بیماران بدحال اختصاص دارد. این قسمت از آمارهای روزانه در 18 روز سپری شده از تابستان 1400 نشان میدهد رشد تعداد بیماران بستری تحت مراقبت های ویژه اکنون به بیشینه خود در این مقطع رسیده است.

درهمین خصوص طبق آمار وزارت بهداشت و درمان در 18 تیرماه 3 هزار و 506 نفر دربخش مراقبت های ویژه بستری بودند که  نسبت به روز قبل خود 2.5 درصد افزایش پیدا کرده است. شدت افزایش بیماران بدحال کرونایی نشان از ثبت رکوردی بی سابقه در رشد این متغیر از 10 ماه پیش تاکنون داشته است.

درادامه موج قرمز کرونا در کشور مشاهده میشود رشد ابتلا علاوه بر رشد شدت بستری بیماران بر افزایش میزان مرگ ومیر نیز اثر گذار بوده است.

کرونا

رشد هفتگی فوتی های کرونا در تابستان

مجموع جانباختاگان بیماری کرونا در هفته دوم تابستانی کشور پس از یک ماه دوباره از مرز هزار نفر فراتر رفته و به سطح هزار و 27 نفر در این مقطع رسید.

مقایسه این رقم با هفته قبل خود نشان از رشدی 10.6 درصدی داشته و دومین هفته پیاپی رشد مرگ و میر در کشور را رقم زده است.

با اینکه روند مرگ و میر هنوز به سطح رکوردهای آماری ابتلا و بستری نرسیده اما روند رو به رشد این متغیر خطر ثبت رکوردهای نگران کننده درآینده را در بردارد.

در نهایت جمع بندی آمارهای کرونایی کشور در هفته دوم تابستان 1400 نشان میدهد در کنار رشد ابتلای کشور شدت ابتلا و میزان مرگ و میر کرونایی در کشور نیز روبه افزایش بوده است. کاهش تستهای کرونایی در کشور منجر به افزایش شیوع این بیماری شده است. در بخش بستریها نیز تعداد بیماران بدحال به رشد بیشینه خود در 10 ماه گذشته رسیده که خطرناک بودن وضعیت کرونایی در این روزها را بیشتر از قبل کرده است.

رشد مرگ و میر و عبور آن از مرز هزار نفر در هر هفته نشان از روند افزایشی آمار سیاه کرونایی داشته است. طبق بررسی های آماری این روند ممکن است در هفته های بعد نیز ادامه داشته باشد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما