بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرد:

پیش بینی نرخ سود بین بانکی در هفته آینده

کدخبر: 435482
اقتصادنیوز : درهفته نخست شهریور 1400 بیشترین جذب پول از بانکها در عملیات بازار باز صورت گرفت. این اقدام در کنار بسط صفر اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی ممکن است کاهش نرخ سود بین بانکی را در پی داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، در روز 2 شهریور ماه رکورد جذب نقدینگی از بانکها شکست و بیشترین میزان جذب از بانکها صورت گرفته است. این قبض پول از بانکها در عملیاتی با نام بازار باز در هفته اول شهریور ماه انجام شد.

به طور کلی دادو ستد مالی هفتگی بین بانکها و بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز برگزار می شود. در این عملیات بانک مرکزی با سررسیدی مشخص (غالبا هفت روزه) باتوجه به اهداف تورمی خود اقدام به جذب یا قبض پول در بانکها می کند.

اکنون 11 هفته است که بانک مرکزی تصمیم به جذب پول از بانکها گرفته و اقدام به قبض نقدینگی از این نهاد های مالی کرده است. در هفته اول شهریور میزان جذب به بیشترین حد خود در میان هفته های گذشته رسیده و رکوردی جدید را ثبت کرده است. 

مطابق با گزارش بانک مرکزی در این موعد ارزش سفارش های ارسال شده در  این موعد برابر با  12 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 55 درصد آن محقق شد. 

از سوی دیگر با توجه به معاملات انجام شده در مرحله قبل 2 هزار و 10 میلیارد تومان نیز به بانکها عودت داده شد.

بازار باز

اما علت این اقدام بانک مرکزی در هفته اول شهریور چه بوده است؟

به طور کلی در هفته های نخست هر ماه وضعیت حساب جاری بانکها در شرایط خوبی قرار دارد. یارانه ها، حقوق و پرداخت های معیشتی، همگی عواملی است که منجر به بهبود حساب بانکها در آن موعد می شود. این زمان شرایط خوبی است که بانک مرکزی اقدام به جذب نقدینگی از بانکها کرده و از این طریق با جلوگیری از سرعت رشد نقدینگی در کشور مانع از روند افزایشی در تورم شود.درکنار این بازار در بازار بین بانکی نیز بانک مرکزی بسط صفر را رقم زد.

بسط صفر در اعتبارات قاعده مند

بازار شبانه یا بازار بین بانکی محلی است که در آن بانکهای دارای کمبود نقدینگی از بانکهای دارای مازاد استقراض می کنند.

در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی یک دامنه برای نرخ سود تعریف شده است. در کف بانک مرکزی از بانک ها با این نرخ سپرده می پذیرد و در سقف، بانک مرکزی در نرخ اعلام شده به بانک ها وام می دهد. این وام دهی به دلیل آنکه در مقابل دریافت وثیقه از بانک ها انجام می شود اعتبارات قاعده مند گفته می شود. در حاضر  نرخ این وام دهی برابر با 22 درصد است که  سقف دالان نرخ سود بین بانکی به حساب می آید. 

در هفته اول شهریور ماه بانک ها نه تنها از این اعتبار استفاده نکردند بلکه 4 هزار و 720 میلیارد تومان نیز از اعتبارات دریافت شده در این قالب را به بانک مرکزی بازپرداخت کردند. تا به این شکل در بازار بین بانکی شاهد قبض پولی 4 هزار و 720 میلیارد تومانی باشیم. به بیانی دیگر استقراض صفر از بانک مرکزی در مقابل بازپرداخت بدهی 4 هزار و 720 میلیارد تومانی. این رقم در مقایسه با هفته های قبل حد بالایی به حساب می آید.اتفاق این هفته رد بازار بین بانکی شاهدی از مازاد منابع است که می تواند علامتی به کاهش نرخ سودبین بانکی در هفته پیش رو باشد.

بازار باز

قبض پول در ابتدای شهریور

در پایان هر ماه به دست شهروندان قبض های مختلفی می رسد که نشان دهنده حجم مصرف آنان از خدماتی مانند برق،آب، تلفن و.. است. گزارش سیاست پولی که البته در بازه هفتگی منشر می شود به نوعی فاکتور(قبض) پول به حساب می آید. این گزارش نشان می دهد ورودی و خروجی پول به بازار چگونه بوده است. این گزارش از آن جهت برای مردم عادی می تواند مهم باشد که نقدینگی یک عامل اثر گذار بر رشد قیمت است وقتی بانک مرکزی اقدام به جمع اوری پول از بازار می کند تلاش دارد با کاهش رشد نقدینگی، سرعت رشد قیمت ها را کم کند.

گزارش این هفته نشان می دهد بانک مرکزی موفق شده در مجموع(عملیات بازار بازار و بین بانکی) 11 هزار و 400 میلیارد تومان نقدینگی از بازار جمع کند در مقابل 2 هزار و 10 میلیارد تومان به بازار تزریق کرده است. خالص جذب پول 9 هزار و 390 میلیارد تومان بوده که از ابتدای مرداد امسال بی سابقه است. 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما