افزایش صددرصدی فشار بر کادر درمان در شهریور 1400

احتمال ابتلای افراد مشکوک به کرونا؛ تقریبا 20 درصد

کدخبر: 440802
مقایسه آمارهای ابتلا به کرونا در شهریور ماه دو سال گذشته حاکی از رشد تقریبا صد درصدی در فشار وارده بر کادر درمان در این روزها داشته است. در همین رابطه مقایسه میزان احتمال ابتلا به ویروس در افراد مشکوک نشان می دهد 11.2 واحد درصد احتمال ابتلا دراین ماه بیشتر از سال گذشته بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، آمارهای ابتلا به کرونا در روزهای اخیر روندی نزولی پیدا کرده است. با این حال در مقایسه با شهریور سال گذشته حداقل رشد متغیرهای خطرناک کرونایی تقریبا 100 درصد بوده است.

مقایسه دقیقتر آمارها در این دوره نشان میدهد روند متغیرهای خطرناک کرونایی بر خلاف شهریور ماه سیری نزولی داشته و همچنان ادامه پیدا کرده است.

رشد سالانه ابتلا به کرونا در ایران به 800 درصد رسید

شمار مبتلایان روزانه بیماری کرونا در روز 24  شهریور ماه با کاهشی اندک سرانجام پس از 53 روز به کمتر از 20 هزار نفر رسیده و در سطح 19 هزار و 731 نفر قرار گرفت. 

با وجود آنکه در روزهای اخیر میزان ابتلا روندی نزولی به خود گرفته اما مقایسه با سال گذشته نشان از فاصله زیاد ابتلا در روز های اخیر با موقعیت مشابه در سال گذشته داشته است.

در همین روند میانگین هفت روزه ابتلا در ایران نشان می دهد شیوع کرونا در این روزها تقریبا 843 درصد از آمارهای سال قبل افزون تر است.

کرونا

رشد سالانه مرگ ومیر برابر با 253 درصد

تعدا جانباختگان بیماری کرونا در روز 23 شهریور ماه برابر با 452 نفر اعلام شده و نسبت به روز قبل 10.8 درصد افزایش پیدا کرده است.

با وجود آنکه سطح فوتی ها در این روزها از میزان 600 نفر تا سطح 400 تن تنزل پیدا کرده اما مقایسه با موقعیت مشابه در سال گذشته نشان از رشد 253 درصدی مرگ ومیر کرونایی داشته است.

به عبارت دیگر در روزهای اخیر میزان مرگ ومیر کرونایی در ایران به نسبت شهریور سال 99 بیش از 3 برابر شده است.

کرونا

رشد صد درصدی درمتغیرهای بیمارستانی کشور

بنابر آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان در ایران در روز 24 شهریور ماه تعداد بستری های روزانه بیماری کرونا در کشور برابر با 3 هزار و 16 نفر اعلام شده است. میزان بیماران بدحال گزارش شده توسط این مرکز نیز معادل با 7 هزار و 54 نفر بوده که البته نسبت به روزهای قبل اندکی تنزل پیدا کرده اند.

برای برآورد آمارهای بیمارستانی کشور در این موعد می توان از مجموع بستری ها و بیماران بدحال کرونایی بهره جست. این رقم و روند آن می تواند معیاری از سطح فشار روزانه به کادر درمان در هر موقعیت باشد.

طبق محاسبات مجموع این دو متغیر در روزهای اخیر برابر با 10 هزار و 70 نفر بوده که نسبت به همین موقعیت در سال گذشته تقریبا 100 درصد رشد داشته است.

البته رشدسالانه فشار بر کادر درمان در روزهای ابتدایی شهریور ماه سال جاری برابر با 180 درصد بوده که کنترل بیشتر بیماری و جلوگیری از شیوع این بیماری موجب کاهش 80 واحد درصدی در این متغیر شده است.

کرونا

مقایسه احتمال ابتلا به کرونا در شهریور دو سال گذشته

نسبت میانگین هفت روزه ابتلا به کرونا به تعداد تست ها می تواند گویای احتمال ابتلا در افراد مشکوک به کرونا باشد.

طبق بررسی های آماری در ایران در روزهای اخیر مشاهده می شود تقریبا 20 درصد پاسخ تست های کرونایی در کشور مثبت بوده است. این در حالی است که این میزان در شهریور سال قبل در سطح 8.8 درصد قرار داشت.

به عبارت دیگر تفاضل این دو نسبت نشان می دهد احتمال ابتلای به کرونا در افراد مشکوک به این بیماری در روزهای اخیر معادل با 11.2 واحد درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

در بررسی های دقیقتر مشاهده می شود افزایش تستهای کرونایی در این روزها موجب کاهش احتمال ابتلا شده و روند این متغیر در شهریور ماه را نزولی کرده است. این در حالی است که در شهریور ماه سال گذشته مسیر نسبت ابتلا به تست در روزهای میانی تابستان روندی صعودی را آغاز کرده بود.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما