تایج یک نظرسنجی جدید درباره پیروزی مکرون

کدخبر: 490062
نزدیک به نیمی از بزرگسالان فرانسوی (۴۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ رهبری اتحادیه اروپا را پذیرا شدند که اندکی بیش از رقم ۳۹ درصدی پس از انتخاب مکرون در سال ۲۰۱۷ است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ حاکی است فرانسوی ها در دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون نسبت به اتحادیه اروپا اشتیاق بیشتری پیدا کرده اند؛ امری که می تواند به شانس انتخاب مجدد وی در برابر مارین لو پن رقیب ضد اروپایی اش در دور دوم انتخابات بیفزاید.

به گزارش تارنمای گالوپ، نزدیک به نیمی از بزرگسالان فرانسوی (۴۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ رهبری اتحادیه اروپا را پذیرا شدند که اندکی بیش از رقم ۳۹ درصدی پس از انتخاب مکرون در سال ۲۰۱۷ است.

اگرچه فرانسوی ها در دوره ریاست جمهوری مکرون با اتحادیه اروپا گرم گرفته اند، اما همچنان تا حد زیادی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد که می تواند به لو پن کمک کند.

تقریبا بسیاری از فرانسوی ها (۴۵ درصد) با رهبری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ مخالفت کردند که این رقم آنها را جزو ناراضی ترین مردمان در این بلوک پس از یونانی ها (۵۰ درصد) و ایتالیایی ها (۴۶ درصد) می گنجاند.

نگرش مردم فرانسه نسبت به اروپا از دیرباز با بی اعتمادی و خصومت ورزی مشخص شده که همچنان مشهود است، اما رهبری اروپایی در زمینه جمعیت شناختی مورد حمایت قرار گرفته که می تواند در انتخابات روز یکشنبه فرانسه حائز اهمیت باشد.

این تغییرات نشان می دهد که فرانسوی های بیشتری ممکن است اتحادیه اروپا را اساسی ضروری برای نفوذ جهانی و بخشی از راه حل برای کمک به تنظیم مساله مهاجرت و محافظت از فرانسه در برابر تاثیرات جهانی شدن تلقی کنند.

در پنج سال گذشته، طرفداری فرانسوی ها از سکانداری اتحادیه اروپا تقریبا در هر گروه درآمدی و سنی افزایش یافته است. این تغییر نگرش در میان فقیرترین فرانسوی ها و رای دهندگان جوان تر از ۵۰ سال بالاترین رقم بوده است. این افزایش در میان جمعیت ۲۰ درصدی ثروتمندان فرانسوی و مسن ترین افراد کم رنگ بوده است.

مساله حائز اهمیت این است که طرفداری از رهبری اتحادیه اروپا در میان فقیرترین گروه ها افزایش یافته است، با توجه به این مساله که افراد عضو این گروه ها تمایل دارند ایده آل ها و سیاست های نئولیبرال اروپا را به عنوان تهدیدی برای منافع اجتماعی خود تفسیر کنند.

در نهایت، هر که را فرانسه در روز یکشنبه انتخاب کند، احتمالا نقش آینده کشورشان در اروپا را تعیین خواهد کرد.

یک انتخاب، مکرون طرفدار اروپاست که از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری اش، دیدگاه اروپایی قدرتمند و متحد را مطرح کرده است. امروزه به نظر می رسد اروپا به حس اتحاد و هدفمندی دست یافته زیرا قاطعانه با حمله روسیه به اوکراین مخالفت کرده، پاسخی که مکرون نقشی کلیدی در شکل دهی به آن ایفا کرده است.

این ممکن است شانسی برای کاندیداتوری مکرون باشد که این انتخابات درحالی در فرانسه برگزار می شود که این کشور ریاست دوره ای بر شورای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد و بستر جدیدی برای نامزدی فراهم می کند که رقیبش ممکن است در موقعیت معذبی قرار گیرد که باید از موضع ضد اروپایی اش دفاع کند.

گزینه دیگر فرانسوی ها برای انتخاب، یک نامزد پوپولیست است که آشکارا منتقد اتحادیه اروپاست. اگرچه لو پن از شدت لفاظی های ضد اتحادیه اروپایی خود کاسته و حمایت قبلی خود برای خروج فرانسه از اتحایه اروپا (فرگزیت) و رها کردن یورو را کم اهمیت جلوه داده، اکثر برنامه های اقتصادی و سیاسی وی همچنان به تضعیف اتحادیه اروپا بستگی دارد.

وی گفته است قانون اساسی فرانسه را اصلاح می کند تا برتری بر قوانین اروپایی را اعلام و از حق حاکمیت ملی فرانسه دفاع کند.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی