تفاوت راه حل درهم برهم در مقایسه با انتخاب روش عقلایی

کدخبر: 451013
یکم، یک مثال ساده که اکثر دانشجویان در درس آمار با آن رو برو می شوند.

 فرض کنید ده کبوتر دارید و می خواهید یک به یک در ده لانه کبوتر جای دهید. انجام این کار به چند طریق ممکن است؟ جواب: اولین کبوتر به ده طریق می تواند انتخاب شود از بین ده کبوتر. دومی به نه طریق از نه تای باقیمانده. سومی به هشت طریق … و آخری که تنها کبوتر باقیمانه است به یک طریق. یعنی کلاً به این تعداد

10!= 10x9x8…x1=3628800

حال اگر لانه کبوتر ها کوچک و بزرگ باشند و کبوتر ها هم همینطور و باید کبوتر بزرگ در لانه بزرگ و کبوتر کوچک در لانه کوچک قرار گیرد و مقایسه انتخاب هر کبوتر با لانه فقط یک ثانیه وقت بگیرد، چه مدت وقت لازم است تا ده کبوتر در ده لانه جایگیر شوند؟

آن رقم ثانیه را به روز تبدیل کنید می شود ۴۲۰ روز. یعنی اگر هر روز بیست و چهار ساعت مشغول انجام جادادن ده کبوتر در ده لانه باشیم ۴۲۰ روز وقت لازم می شود.

دردسرتان ندهم، اگر بیست کبوتر و بیست لانه داشته باشید ۷۷۱ میلیارد سال طول می کشد. که از عمر منظومه شمسی هم فراتر می رود! قبول ندارید خودتان امتحان کنید. روی اکثر ماشین حساب ها علامت محاسبه فاکتوریل معمولاً با ! نشان داده شده. ابتدا 20! را حساب کنید تقسیم بر تعداد ثانیه در هر ساعت سپس تقسیم بر تعداد ساعت در شبانه روز تقسیم بر تعداد روز در سال کنید عدد ۷۷۱ میلیارد سال بدست می آید.

حال اگر اندکی عقل مصرف کنیم. مثلاً روی لانه ها به ترتیب بزرگ به کوچک اعداداز یک تا ده ( در مورد بیست کبوتر از یک تا بیست) را می نویسیم. کبوتر ها را هم از بزرگ به کوچک ردیف می کنیم در این صورت در مسئله اول ده ثانیه و دومی بیست ثانیه وقت لازم است تا کبوتر ها جایگیر شوند. 

دوم، این که اینجانب نسبت به مباحثی که مطرح می شود در مورد روش های انقلابی و جهادی انجام امور کمی اشکال دارم مربوط به همین است. ما از حساب و هندسه و جبر و فیزیک دبیرستان بیاد داریم که معمولاً مسائل یک یا معدود روش صحیح حل دارند بقیه روش ها جواب غلط بدست می دهند، آن روش صحیح را روش علمی یا عقلایی می نامیم. علم، انسجام یافته تجربه فکری و تجربه عملی کار برد عقلانیت توسط بشر است. همان راه حل ها وجود دارند، در اقتصاد، در اجرای پروژه در اعتلاء فرهنگ و سواد در همراه کردن سیاست با رضایت خاطر و حمایت مردم…

سوم، این که از قبل از انقلاب و زمان شروع پروژه فرودگاه امام حدود سی وشش سال طول کشید و یک فرودگاه مطلوب هم نیست، این که ریل یک راه آهن در روز افتتاح و عبور اولین قطار از جای خود خارج شد، این که آب پشت یک سد شور در آمد، این که جاده ای کشیده شد و برای تخلیه سیلاب پشت آن، بخشی از جاده باید خراب می شد، این که تورم دو رقمی بوده است، این که دستگاه اداری نا کار آمد است، این که سیستم بانکی در این شرایط گرفتار است، این که پندمی مهار نمی شود…بر می گردد به این که بهترین راه انجام امور روش علمی آن است و امروزه هم برای اکثر مشکلات جوامع، روش های علمی وجود دارد. همانند مسائل ریاضی فیزیک دبیرستان هر راه حل دیگر احتمال قوی نتیجه مطلوب بدست نمی دهد.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما