آذری جهرمی افشاگری کرد/ به دنبال ساخت USB ملی هم می روند اما...

کدخبر: 513146
محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به پیشنهادی که در دوران وزارتش دریافت کرده بود در توئیتی نوشت: به نظر می رسد که دنبال ساخت USB ملی هم بروند، اما جای شکل مستطیلی درگاه اتصال، آن را سه ضلعی و مثلثی در بیاورند.

به گزارش اقتصادنیوز، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در توئیتی نوشت: به نظر می رسد که دنبال ساخت USB ملی هم بروند، اما جای شکل مستطیلی درگاه اتصال، آن را سه ضلعی و مثلثی در بیاورند! این که عرض کردم مزاح نبود؛ واقعا در دوره مسئولیت چنین پیشنهادی دریافت کردم. 

photo_2022-08-05_16-22-34

تیتر یک
از دست ندهید