روند بازار عمده فروشی ارز بررسی شد

افزایش تزریق دلار و یورو به بازار در هفته آینده

کدخبر: 406052
اقتصاد نیوز: روند عرضه دلار و یورو در بازار عمده فروشی نشان می دهد ورودی بازار در این هفته نسبت به هفته های قبل بالاتر است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در طول سه هفته گذشته نرخ متوسط وزنی دلار و یورو بازار متشکل روند کاهشی را دنبال کردند، اما حجم مبادلات روند افزایشی را پیمود. اختلاف متوسط قیمت دلار آزاد و سنا در هفته گذشته در حدود 3 درصد و اختلاف قیمت یورو آزاد و سنا در هفته گذشته نزدیک به 4.6 درصد به دست آمده است. اما تغییرات قیمتی روز پنج‌شنبه به نحوی بود که این اختلاف برای دلار و یورو هماهنگ و در انتهای معاملات هفته گذشته روی رقم 4 درصد قرار گرفت.

 متوسط وزنی قیمت دلار بازار متشکل در هفته چهارم فروردین ماه نسبت به هفته سوم در حدود یک درصد کاهش یافت و روی رقم 23 هزار و 964 تومان قرار گرفت. تغییرات نرخ متوسط هفتگی از هفته دوم به سوم نیز نزولی بود. تغییر نرخ متوسط هفته چهارم نسبت به هفته دوم نیز در حدود 3.5 درصد به دست می‌آید.

حجم مبادلات هفتگی دلار متشکل

بر خلاف روند کاهشی متوسط وزنی نرخ دلار، حجم مبادلات در این سه هفته روند افزایشی را دنبال کرد. حجم مبادلات هفتگی نسبت به هفته گذشته 31 درصد افزایش یافته و 26 میلیون و 677 هزار دلار گزارش شده است. تغییر حجم مبادلات هفته چهارم نسبت به هفته دوم نیز 152 درصد محاسبه می‌شود. یعنی در هفته چهارم فروردین حجم مبادلات دلار متشکل نسبت به هفته دوم بیش از 2.5 برابر شده است.

متوسط روزانه حجم مبادلات دلار متشکل

متوسط روزانه مبادلات هفتگی نیز روند افزایشی را دنبال کرده و در هفته چهارم به روزانه 4 میلیون و 446 هزار دلار رسیده است. حجم مبادلات روزانه چهارشنبه و پنج‌شنبه از متوسط هفته گذشته بیشتر بوده، در روز چهارشنبه که رکورد مبادلات روزانه سال جدید ثبت شد حجم مبادلات 5 میلیون و 173 هزار و در روز پنج‌شنبه این رقم 4 میلیون و 923 هزار گزارش شده است.

اختلاف متوسط قیمت دلار آزاد و سنا در هفته گذشته

علاوه بر این متوسط نرخ دلار سنا در انتهای روز برای هفته گذشته 24 هزار و 185 دلار و متوسط نرخ دلار بازار آزاد در هفته گذشته 24 هزار و 910 تومان به دست می‌آید که اختلاف 3 درصدی نرخ آزاد و سنای دلار را نتیجه می‌دهد.

تغییرات متوسط هفتگی نرخ یورو متشکل

روند تغییرات متوسط هفتگی برای یورو نیز طی سه هفته گذشته نزولی بود. متوسط وزنی نرخ یورو در بازار متشکل در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن حدود 0.6 درصد و نسبت به دو هفته پیش از آن در حدود 3 درصد کاهش یافت.

تغییرات حجم مبادلات هفتگی یورو متشکل

حجم مبادلات یورو طی این سه هفته روند افزایشی را دنبال کرد و با رشد 92 درصدی نسبت به هفته گذشته و رشد 191 درصدی نسبت به دو هفته پیش از آن به 13 میلیون و 503 هزار رسید. متوسط روزانه حجم مبادلات هفتگی یورو نیز روند افزایشی را دنبال کرد و برای هفته گذشته به روزانه 2 میلیون و 250 هزار رسید.

اختلاف متوسط نرخ یورو آزاد و سنا در هفته گذشته

متوسط قیمت یورو در بازار آزاد در هفته گذشته 29 هزار و 729 دلار بوده است. متوسط سنای انتهای روز نیز 28 هزار و 425 تومان محاسبه می‌شود. بر این اساس متوسط نرخ بازار آزاد یورو در هفته گذشته حدود 4.6 درصد از نرخ یورو در سامانه سنا بیشتر بوده است.

هماهنگی شکاف ارزی یورو و دلار 

نرخ دلار و یورو بازار آزاد در آخرین روز هفته 4 درصد از نرخ این ارزها در سامانه سنا بیشتر بود. هماهنگ شدن این اختلاف برای دلار و یورو در نتیجه تغییرات معکوس قیمتی این دو ارز در روز پنجشنبه اتفاق افتاد.

در حالی که قیمت دلار در بازار متشکل و سنا در روز پنج‌شنبه کاهش یافت، نرخ یورو متشکل و سنا نسبت به روز چهارشنبه رشد کرد، این تغییرات باعث شدند که اختلاف نرخ بازار آزاد و سامانه سنا برای دلار و یورو با هم برابر و 4 درصد شود.

قیمت دلار سنا و متشکل در روز پنج‌شنبه

در آخرین روز مبادلات هفته جاری، نرخ متوسط دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته 92 تومان کاهش یافت و روی 23 هزار و 801 تومان قرار گرفت. حجم مبادلات دلار هم که در روز چهارشنبه بیشترین رقم سال جدید را به ثبت رسانده بود، 5 درصد کم شد. مبادلات روز پنجشنبه دلار متشکل 4 میلیون و 993 هزار گزارش شده است.

همراه با کاهش نرخ دلار در بازار متشکل، قیمت دلار سامانه سنا نیز کاهش یافت. نرخ انتهایی دلار سنا در روز پنجشنبه نسبت به روز پیش از آن 242 تومان کم شد و روی رقم 23 هزار و 992 تومان ایستاد. با توجه به نرخ 24 هزار و 930 تومانی دلار بازار آزاد، اختلاف قیمت دلار سنا و بازار آزاد 938 تومان به دست می‌آید. بر این اساس نرخ دلار بازار آزاد نزدیک به 4 درصد از سامانه سنا بیشتر است.

یورو سنا و متشکل در روز پنج‌شنبه

بر خلاف دلار، قیمت متوسط یورو در بازار متشکل روز پنج‌شنبه نسبت به روز چهارشنبه 89 تومان افزایش یافت و روی 28 هزار و 259 تومان قرار گرفت، اما حجم مبادلات یورو متشکل 50 درصد روز چهارشنبه بوده و یک میلیون و 253 هزار گزارش شده است.

قیمت انتهایی یورو در سامانه سنا با 202 تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه 28 هزار و 583 تومان گزارش شده است. با توجه به نرخ 29 هزار و 723 تومانی یورو بازار آزاد، اختلاف یورو آزاد و سنا 1140 تومان به دست می‌آید. این رقم 4 درصد نرخ سامانه سنا برای یورو است.  

 

  • بازار متکشل ارزی
  • بازار متکشل ارزی
  • بازار متکشل ارزی
  • بازار متکشل ارزی
  • بازار متکشل ارزی
  • بازار متکشل ارزی
  • بازار متکشل ارزی
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما