عرضه یورو در ده هفته اخیر سابقه نداشت

رکورد جدید قیمت دلار و یورو در هفته دوم مرداد

کدخبر: 431350
متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل به کانال 25 هزار تومان وارد شد و رقم‌هایی را ثبت کرد که از هفته دوم سال جاری بی‌سابقه بود. متوسط هفتگی قیمت یورو آزاد به کانال 30 هزار تومان وارد شد و رکورد جدیدی ثبت کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز- متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو متشکل در هفته اخیر رشد کرد و به کانال بالاتر منتقل شد. متوسط قیمت دلار متشکل به کانال 25 هزار تومان وارد شد و رقم‌هایی را ثبت کرد که از هفته دوم سال سابقه نداشت. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل در هفته اخیر 25 هزار و 25 تومان بود. متوسط قیمت یورو متشکل نیز در کانال 29 هزار تومان قرار گرفت. افزایش قیمت‌ها در بازار متشکل در هفته اخیر احتمالا با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد در ارتباط بود. قیمت دلار بازار آزاد در روز ابتدایی هفته اخیر رشد نسبتا شدیدی داشت و به مرز 26 هزار تومان نزدیک شده بود، اما در روزهای بعد قیمت‌ها قدری تعدیل شدند. تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد نیز احتمالا با عرضه این ارز در بازار متشکل مرتبط بود.

00

افزایش عرضه دلار و یورو

عرضه دلار در بازار متشکل نسبت به هفته گذشته رشد کرد و روی 27 میلیون و 648 هزار قرار گرفت. تغییرات عرضه یورو نیز نسبت به هفته گذشته مثبت بود. عرضه یورو در هفته اخیر روی 6 میلیون و 384 هزار قرار گرفت. هفته اخیر 19 امین هفته سال جاری بود و عرضه یورو از هفته نهم سال رقم‌هایی در این حدود را تجربه نکرده بود. (عرضه یورو در هفته نهم بیشترین مقدار سال جاری یعنی رقم 13 میلیون و 603 هزار را به ثبت رسانده بود.)

11

 

افزایش قیمت دلار سنا و آزاد

قیمت متوسط هفتگی دلار در سامانه سنا رشد کرد، به کانال 25 هزار تومان وارد شد و روی رقم 25 هزار و 236 تومان قرار گرفت. متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد نیز در کانال 25 هزار تومان پیشروی کرد و روی 25 هزار و 644 تومان قرار گرفت. متوسط هفتگی قیمت دلار سنا و آزاد در هفته اخیر به نوعی رکورد بود و از هفته چهارم سال جاری همچین رقم‌هایی سابقه نداشت.

22

افزایش متوسط هفتگی قیمت یورو سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت یورو آزاد در هفته اخیر رشد کرد، به کانال 30 هزار تومان وارد شد و روی رقم 30 هزار و 411 تومان قرار گرفت. این افزایش قیمت رکورد متوسط هفتگی قیمت یورو از هفته چهارم سال را جابجا کرد. متوسط هفتگی قیمت یورو سنا نیز با افزایش نسبت به هفته گذشته وارد کانال 29 هزار تومان شد و مانند یورو بازار آزاد رکورد 16 هفته‌ای را جابجا کرد. قیمت متوسط هفتگی یورو سنا در هفته اخیر 29 هزار و 694 تومان بود.

33

 

تیتر یک
از دست ندهید