رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر؛

فعالیت شبانه ساختمانی ممنوع می شود

کدخبر: 403191
اقتصادنیوز: رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: به منظور رعایت حقوق شهروندان مجاورکارگاه‌های ساختمانی وکاهش آثار نامطلوب ناشی از عملیات ساختمانی، شهرداری تهران مکلف شد تا نسبت به تعیین روزکاری و ساعات کارگاه ساختمانی برای گروه‌های مختلف ساختمانی اقدام کند.

به گزارش اقتصادنیوز ،محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر در تشریح طرح "الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی" گفت: موضوع ساماندهی کارگاه‌های ساختمانی و حصارکارگاهی یکی از مشکلات و چالش‌های عمده سطح محلات و مناطق شهر تهران و همواره مورد دغدغه شهروندان تهرانی بوده است. متاسفانه بسیاری از افرادیکه در حال ساخت و ساز در محلات شهر هستند، مقررات مربوطه از جمله مقررات ملی ساختمان و مباحث مربوطه را رعایت نمی کنند و همچنین علی رغم اینکه در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در خصوص رعایت ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی کارگاه های ساختمانی ضوابطی را داریم، شهرداری تهران نظامات مورد نظر این مبحث را  بصورت کامل و دقیق تاکنون عملیاتی نکرده است، البته شهرداری دستورالعمل‌هایی را در این خصوص ارائه داده و آن را اجرا می‌کند.

سالاری در خصوص این طرح اظهار داشت:  ماده یکم این طرح در راستای اجرای بند12-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان صدور مجوزهای لازم برای مواردی از جمله تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبارکردن مصالح، استقرار ماشین‌آلات ساختمانی و یا انجام عملیات ساختمانی که موجب مسدود یا محدود شدن موقت پیاده‌رو یا معابر و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی می‌شود برای مدت معین را پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: در ماده دوم طرح نیز متقاضی صدور پروانه ساختمان‌های گروه (ج) که بزرگ مقیاس 6 تا 10 طبقه و مساحت 2 تا 5 هزار متر مربعی وگروه (د) یعنی ساختمان‌های بیش 10 طبقه و بیش از 5 هزار متر مربع ملزم به ارایه طرح تجهیزکارگاه ساختمانی(شامل نقشه حصار کارگاهی) و برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه به شهرداری شده اند که مبنای نظارت توسط  شهرداری ناحیه مربوطه  قرار می گیرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر اینکه استفاده از فضای پیاده‌رو به عنوان محل تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی که موجب اشغال موقت پیاده‌رو یا معابر و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی می‌گردد مبتنی بر درخواست مالک خواهد بود گفت: استفاده محدود و موقت از پیاده‌رو و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی حداکثر تا50 درصد پیاده‌رو مشروط برآن که بیش از 2 متر از عرض پیاده‌رو اشغال نگردد خواهد بود ضمن اینکه مالکان مکلف به رعایت کلیه الزامات ایمنی مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان می باشند. مالکان در زمان ثبت شروع عملیات ساختمانی نسبت به صدور مجوز تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی با مدت معین اقدام خواهندکرد. بهای خدمات تعیین شده به هنگام ثبت شروع عملیات ساختمانی محاسبه و دریافت می‌گردد و شهرداری تهران(معاونت شهرسازی و معماری) حداکثر ظرف مدت یک ماه دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می نماید.

وی توضیح داد: مسله ای که در اینجا وجود دارد، اینست که اکثر پیاده روهای شهر تهران یک متری هستند و اگر 50 درصد پیاده رو را برای آن ها در نظر بگیریم، عملا امکان تجهیز کارگاه وجود ندارد لذا لازم است کل پیاده رو برای آن ها در نظر گرفته شود.

سالاری در ادامه گفت: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه شورا، همه کارگاه‌های ساختمانی دارای پروانه ساختمانی مشمول این مصوبه میباشند. برای آن دسته از ساختمان‌هایی که عملیات ساختمانی آنها پیش از ابلاغ این مصوبه آغاز شده و مهلت مقرر در این مصوبه مبنی بر تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی برای آنها به اتمام رسیده است، مالک یا مالکان موظف به جمع‌آوری حصارکارگاهی با رعایت کلیه الزامات ایمنی ظرف مدت حداکثر سه ماه می‌باشند و برای مهلت سه ماهه به ازای هرماه محدود نمودن پیاده‌رو بهای خدمات تعیین شده را پرداخت می نمایند و  در خصوص ساختمان‌های گروه (ج) و (د) نیز مالک یا مالکان موظف به جمع‌آوری حصارکارگاهی با رعایت کلیه الزامات ایمنی ظرف مدت حداکثر یک سال می‌باشند و برای این مهلت به ازای هرماه محدود نمودن پیاده‌رو بهای خدمات تعیین شده را پرداخت می نمایند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره اهمیت جلوگیری از ایجاد حصار حفاظتی موقت کارگاهی رها شده در شهر اظهار داشت: در پایان مدت معین شده در مجوزهای صادره، مالک یا مالکان موظف به جمع‌آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی، دپوی مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات کارگاهی و رفع سد معبر از پیادهرو با رعایت کلیه الزامات ایمنی میباشند و چنانچه در موعد مقرر اقدام لازم به عمل نیایید شهرداری‌ تهران مکلف است راسا نسبت به جمع آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر از پیادهرو با رعایت کلیه الزامات ایمنی اقدام نماید. در صورت عدم جمع آوری حصار کارگاهی و محدود نمودن پیاده ر‌و جریمه ای مشخص شده است.

سالاری با اشاره به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان در خصوص مزاحمت‌های کارگاه‌های ساختمانی اعلام کرد: به منظور رعایت حقوق شهروندان مجاورکارگاه‌های ساختمانی وکاهش آثار نامطلوب ناشی از عملیات ساختمانی، شهرداری تهران ملزم به تعیین روزکاری و ساعات کارگاه ساختمانی برای گروه‌های مختلف ساختمانی با همکاری دستگاه‌های ذیربط شد.

وی ادامه داد: کلیه درآمدهای  حاصل از این مصوبه در حساب جداگانه واریز و به منظور اصلاح، مناسب‌سازی و ایمن‌سازی پیاده‌روهای سطح شهر تهران در بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه خواهد شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ذکر کرد که شهرداری ناحیه کنترل میدانی مستمر بر رعایت الزامات ایمنی، زیست‌محیطی و بهداشتی محدوده کارگاه‌ ساختمانی و پایش انطباق موارد مندرج در مجوز صادره با وضع موجود را از طریق سامانه‌های مرتبط ثبت و بارگذاری بر عهده خواهد داشت و نظارت عالیه برعهده معاونت شهرسازی و معماری می‌باشد.

سالاری با اشاره به اهمیت پایش ایمنی وضعیت سد معبر کارگاه های ساختمانی گفت: به منظور پایش ایمنی وضعیت سد معبر ساختمانی و ایمنسازی حصارکارگاهی، ایجاد سامانه برخط ایمنی کارگاه‌های ساختمانی با دسترسی برای عموم شهروندان ایجاد می‌گردد که هشدارهای کنترلی لازم به صورت مستمر قابل تولید و رصد باشد.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم در خصوص شفاف سازی افزود: مجوزهای صادره حصارکارگاهی پلاک‌های در حال ساخت، اخطارهای ابلاغ شده و مهلت باقیمانده مجاز برای جمع‌آوری حصارکارگاهی برای هر پلاک ثبتی بر روی نقشه شهر تهران در سامانه "تهران من" منتشر خواهد شد.

سالاری خاطر نشان ساخت:  ساختمان هایی که ساخت آن ها قبل از ابلاغ مصوبه آغاز شده و سال‌های سال است که دارای حصار کارگاهی رها شده هستند و به فضای بی‌دفاع شهری تبدیل شده‌اند، شهرداری تهران ضمن اخطار به مالکان ظرف سه ماه نسبت به جمع‌آوری حصارکارگاهی اقدام نماید و اگر اقدام نشد از آنها نیز بهای خدمات حداکثری دریافت شود.

در ادامه جلسه مجید فراهانی در موافقت با سالاری گفت: آمار مرگ و میر ساختمانی باعث شده است که در سال‎های اخیر مسئله ایمنی کارگاه های ساختمانی از مهمترین فعالیت‎های حوزه ساختمان است. بیش از نیمی از حوادث شهر تهران در کارگاه های ساختمانی بروز می‎کند.

حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا خواهان مشخص شدن روز و ساعت عملیات ساختمانی بویژه در روزهای تعطیل شد. که این پیشنهاد هم به تصویب اعضا رسید.

بهاره آروین در ماده پنج پیشنهاد کرد که برای سد معبر کنندگان جریمه بازدارنده تعیین شود.

سالاری در مخالفت با آروین گفت: ممکن است ساختمان‎سازی برخی خانواده‎ها به علت شرایط اقتصادی طولانی شودو اینچنین فشار بر ایشان بیشتر می‎شود. اگر زمان بیشتری گذشت بهتر از شهرداری کارگاه‎عای 

افشین حبیب زاده بعنوان مخالف گفت: نمیشود شخص هزینه تمدید پروانه را پرداخت کند اما کارگاه خود را جمع کند.

شهربانو امانی نیز در این خصوص گفت: اگر به این پیشنهاد رای دهیم می‌توانیم به سازنده کمک کنیم تا منابع مالی خود را مدیریت کند.

در نهایت پیشنهاد آروین با ۱۱ موافق به تصویب رسید.

حجت نظری پیشنهادی مبنی بر اینکه تبصره جدیدی با ماده ۵ افزوده شود که اگر شهرداری جمع‎آوری نکرد، جریمه قابل اجرا خواهد بود.

پیشنهاد نظری به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

در پایان کل مصوبه با 18 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما