آمارهای بانک مرکزی نشان داد

نرخ تورم مواد غذایی منفی شد/ خوراکی ها در مسیر کاهش قیمت

کدخبر: 187546
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۱مهرماه، تورم هفتگی اکثر گروه‌ها منفی بوده است؛ به‌طوری‌که از میان ۱۱ گروه مواد غذایی ۶ گروه با تورم منفی و دو گروه با تورم صفر روبه‌رو شده است. علاوه‌بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین کاهش تورم در هفته منتهی به ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۶ مربوط به گوشت مرغ بوده است که به نسبت هفته قبل ۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بانک مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ مهر را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۳ گروه غذایی افزایش، ۶ گروه غذایی کاهش و ۲ گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۱ مهر متوسط قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و چای افزایش یافته است که البته در این میان تنها تخم‌مرغ تورم بالای یک درصد را تجربه کرده است و تورم لبنیات و چای کمتر از یک درصد بوده است. بر همین اساس در هفته مذکور تخم‌مرغ به‌طور متوسط ۷/ ۳ درصد، لبنیات ۳/ ۰ درصد و چای ۱/ ۰ درصد تورم داشته‌اند. گزارش مذکور بیانگر آن است که در هفته منتهی به ۲۱ مهر هر شانه حدود ۲ کیلو گرمی تخم‌مرغ با تورم ۷/ ۳ درصدی به قیمت متوسط ۱۰ هزار و ۸۶۰ تومان در سطح شهر رسیده است.در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه معادل ۳/ ۴ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده است. علاوه‌بر این هر بسته چای ۵۰۰ گرمی خارجی به‌طور متوسط ۲۳ هزار و ۵۸۰ تومان مبادله شدکه تورم ۱/ ۰ درصد را ثبت کرده است.

گزارش جدید بانک مرکزی بیانگر آن است که در هفته مذکور متوسط قیمت ۶ گروه غذایی گوشت مرغ، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، حبوب، قند و شکر و گوشت قرمزکاهش یافته است که در میان این ۶ گروه نیز دو گروه گوشت مرغ و میوه‌های تازه بیش از یک درصد افت قیمت داشته‌اند. بر همین اساس متوسط قیمت گروه گوشت مرغ منفی ۴ درصد، میوه‌های تازه منفی ۲ درصد، سبزی‌های تازه منفی ۴/ ۰ درصد، حبوب و قندوشکر منفی ۳/ ۰ درصد و گوشت قرمز منفی ۱/ ۰ درصد گزارش شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، هر کیلو گوشت مرغ به قیمت ۶ هزار و ۷۴۵ تومان عرضه شده است که به نسبت هفته گذشته ۴ درصد از قیمت آن کاسته شده است. بررسی روند قیمتی این گروه نیز نشان می‌دهد که از هفته سوم شهریورماه تا هفته مورد بررسی تورم هفتگی این گروه منفی بوده است. همچنین بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در‌حالی‌که متوسط قیمت گروه میوه‌های تازه ۲ درصد کاهش یافته است که لیموشیرین با ۶/ ۴ درصد کاهش، نارنگی با ۴/ ۴ درصد کاهش و سیب زرد با ۳ درصد کاهش بیشترین نقش را در کاهش متوسط قیمت این گروه غذایی داشته‌اند. به این ترتیب متوسط قیمت هر کیلوگرم لیموشیرین، ۴ هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط قیمت هر کیلوگرم نارنگی در سطح شهر تهران ۶ هزار و ۶۷۰ تومان گزارش شده است. علاوه‌براین، بهای انار معادل ۵/ ۱ درصد و گلابی ۲/ ۰ درصد افزایش داشته‌اند. در گروه سبزی‌های تازه نیز، بهای سبزی‌های برگی بدون تغییر بوده و قیمت گوجه فرنگی و لوبیا سبز هریک ۸/ ۱ درصد و بانجان ۵/ ۲ درصد کاهش داشته است  اما بهای سایر اقلام این گروه بین ۱/ ۰ درصد تا ۸/ ۱ درصد افزایش داشته است.گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۱ مهر متوسط قیمت ۲ گروه غذایی برنج و روغن نباتی تغییری نکرده است.

  افت ماهانه بهای گوشت مرغ

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به ۲۱ مهر نشان می‌دهد از میان ۱۱ گروه غذایی مذکور متوسط قیمت ۵ گروه غذایی افزایش، متوسط قیمت ۴ گروه غذایی کاهش و متوسط قیمت ۲ گروه غذایی بدون تغییر باقی مانده است.گزارش مذکور بیانگر آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در میان پنج گروه غذایی که تورم مثبت داشته‌اند، دو گروه غذایی تورم بالای یک درصد داشته‌اند. بر همین اساس متوسط قیمت سبزی‌های تازه ۳/ ۴ درصد و میوه‌های تازه ۲/ ۳ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این متوسط قیمت لبنیات ۸/ ۰ درصد، چای ۶/ ۰ درصد و روغن نباتی ۵/ ۰ درصد افزایش داشته‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی مورد بررسی متوسط قیمت چهار گروه غذایی کاهش یافته است که گروه گوشت مرغ با ۲/ ۱۴ درصد افت بیشتر کاهش قیمت را ثبت کرده است. علاوه‌بر این در یک ماه منتهی به ۲۱ مهر تخم‌مرغ، حبوب و قندوشکر دو گروه غذایی دیگر بودند که تورم منفی داشته‌اند. بر همین اساس متوسط قیمت تخم‌مرغ ۴/ ۶ درصد، متوسط قیمت حبوب ۳/ ۴ درصد و قیمت قند و شکر ۲/ ۴ درصد کاهش یافته‌اند. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی مورد بررسی متوسط قیمت برنج و گوشت قرمز ثابت باقی مانده است. به این ترتیب متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان در متوسط شهر تهران ۴۵ هزار و ۲۸۰ تومان و متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان در سطح شهر تهران ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش شده است.

سبزی‌ها، صدرنشین تورم سالانه

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در یک‌سال منتهی به ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد از میان ۱۱ گروه غذایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۹ گروه غذایی تورم مثبت و ۲ گروه غذایی تورم منفی را ثبت کرده‌اند.گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه سبزی‌های تازه و چای به ترتیب ۶/ ۳۷ درصد و ۹/ ۲۲ درصد است که بیشترین افزایش قیمت را در میان گروه‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. علاوه‌بر این، دو گروه برنج و روغن نباتی نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶/ ۰ درصد و ۲/ ۳ درصد کمترین رشد تورم سالانه را ثبت کرده‌اند. در زیرمجموعه گروه برنج، برنج داخله درجه یک با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳/ ۰ درصدی به قیمت ۱۲ هزار و ۶۷۰ تومان برای هر کیلوگرم و برنج داخله درجه دو با تورم ۳/ ۲ درصدی به قیمت متوسط ۹ هزار و ۷۲۰ تومان برای هر کیلوگرم در سطح شهر رسیده است.

ازسوی دیگر براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه دو گروه قندو شکر و گوشت مرغ به ترتیب منفی ۴/ ۱۳ درصد و منفی ۲/ ۳ درصد گزارش شده است. در گروه قند و شکر، هر کیلو قند به قیمت ۳ هزار و ۷۶۰ تومان رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه منفی ۴/ ۱۱ درصد داشته است. متوسط قیمت شکر نیز در یک سال منتهی به ۲۱ مهر ماه منفی ۲/ ۱۶ درصد گزارش شده است و هر کیلو شکر به قیمت ۳ هزار و ۲۶۰ تومان عرضه شده است.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما