کدخبر: ۲۰۶۸۴۰ لینک کوتاه

محسن هاشمی؛ اینکه برخی استعفای نجفی را ناشی از عدم حمایت شورا عنوان کرده اند، غیرمنصفانه است /استعفای نجفی شکست شورای شهر نیست /

انتخاب : محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهرتهران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار تهران اختصاص دارد که این موضوع نیز در فضای مجازی و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است.

محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهرتهران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار تهران اختصاص دارد که این موضوع نیز در فضای مجازی و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش نامه نیوز دو رویکرد نادرست در این حوزه مطرح شده است که لازم درباره آنها توضیحاتی بیان شود: اینکه برخی ، استعفای دکتر نجفی را ناشی از عدم حمایت شورای پنجم تلقی کرده اند و یا برخی دیگر این استعفا را بعنوان بن بستی برای مدیریت شهری عنوان نموده اند، تصورات نادرستی است.

وی گفت: واقعیت آن است که شورای پنجم از روزی که با اجماع رای به انتخاب جناب آقای نجفی بعنوان شهردار تهران داد تا روزی که با استعفای ایشان واصل گردید بیشترین حمایتها را از مدیریت شهری انجام داد که در طول بیست سال سپری شده از عمر شورای شهر تهران، بی سابقه بوده است.

هاشمی گفت: طرحها ومصوباتی که در جهت قانونمندی وشفافیت مدیریت شهری در این دوره مصوب گردید وجزو افتخارات شورای پنجم می باشد نیز عموما با حمایت ونظر مثبت شهردار منتخب انجام شده است واینکه ذهنیت که استعفای ایشان ناشی از عدم حمایت یا همراهی نکردن شورای پنجم است غیرمنصفانه وبدور از واقعیت بوده است ، کمااینکه شهردار محترم در جلسات متعددی که از زمان طرح استعفا بصورت فردی وگروهی با اعضای شورا داشته اند، و احتمالا در صحبتهای امروز خود نیز تصریح می کنند ، قدردان حمایتهای شورا پنجم می باشند.

رئیس شورای شهر گفت: ذهنیت دوم نیز که استعفای دکتر نجفی را نوعی بن بست و شکست برای شورای پنجم می دانند نیز بهمین اندازه بدور از واقعیت وانصاف است.فلسفه این سخن ماندگار امام خمینی که فرمودند مجلس در راس امور است، در راس امور بودن نظرات مردم وآرا مردم بود و اگرچه در آنزمان هنوز تکلیف قانون اساسی مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهر وروستا ، محقق نشده بود اما می توان گفتند که حقیقت ومعنای سخن امام خمینی این است که "مردم و خواست مردم ، در راس امور است" و مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی که از نمایندگان مردم تشکیل می شوند ، به دلیل ارزش رای و خواست مردم جایگاه ویژه دارند وباید در راس امور واقع شوند، بنابراین هیچگاه نباید جایگاهی که آرا ونظرات مردم را نمایندگی می کند، تنزل داد و همه نهادها و دستگاهها ومسئولین دیگر بایست تابع نظر مردم باشند، سخنانی که نتیجه آن تنزل جایگاه شورای شهر ونمایندگان مردم ذیل یک مسئولیت اجرایی می شود ، در حقیقت در نظر نگرفتن جایگاه مردم می باشد.

وی گفت: از این رو با صراحت اعلام می کنیم که مجموعه بزرگ مدیریت شهری تهران، وابسته به شخص نیست و با ماندن یا رفتن یک فرد دچار تزلزل ، بن بست و شکست نمی شود، شورای پنجم چه استعفای شهردار محترم تهران را بپذیرد و چه نپذیرد ، باید توجه داشته باشیم که جایگاه آن بعنوان تبلور رای و نمایندگی مردم، باید محفوظ بماند و نباید به گونه ای سخن بگوییم که شان وجایگاه نمایندگی مردم ، ذیل اشخاص افراد تلقی شود و مدیریت شهری دچار بی ثباتی و التهاب گردد.