ظریف: آن‌ها که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً توان مالی برای فضاسازی هم دارند

اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه معتقد است که آنهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند حتما آنقدر توان مالی دارندکه ده ها میلیارد هزینه فضاسازی کنند. بعضی ها به هزینه سفارتخانه های ما گیر دادند اما کل بودجه دلاری و ریالی و حقوق کارمندان و اجاره نمایندگی هایمان ١١٠٠ میلیارد تومان است، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با بعضی ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند. ما که نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. من هیچ دستگاهی را متهم به این کار نمی کنم، افرادی که در این قضیه منافع دارند پشت القای این تصورات هستند.