نطق پروانه‌سلحشوری در مجلس امروز +فیلم

اقتصادنیوز: پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، روز دوشبه ۱۸ آذر در نطقی جنجالی در مجلس گفت که «گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، از معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور است.» / منِ وکیل مردم چگونه کشته‌شدن جوانان میهن‌ام را برتابم و دوباره مسوولیت نمایندگی مردم را برعهده بگیرم؟