ایرانی ها این گونه به استقبال کرونا می روند

اقتصادنیوز : ترافیک سنگین شب گذشته در ورودی شهر مرزن‌آباد چالوس را می‌بینید.