کدخبر: ۳۵۶۱۰۳ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در صحن شورای شهر تهران افشا شد

دور زدن خزانه در شهرداری پایتخت

اقتصادنیوز: ‌براساس گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران درسال ۹۷ ، تنها یک سازمان درآمدهای خود را به خزانه شهرداری تهران واریز کرده است.

این در حالیست که طبق قانون  در شهرداری‌تهران باید تمامی واحدها مناطق و سازمان‌ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها کلیه منابع درآمدی خود را به حساب های درآمدی خزانه‌داری شهرداری واریز  کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، اعضای شورای شهر تهران امروز تفریغ بودجه سال 97 شهرداری تهران را با 19 ابهام تصویب کردند. از 14 عضو حاضر 11 عضو شورا به این گزارش رای مشروط دادند قرار بر این شد که شهرداری پاسخ این 19 بند را به شورا ارائه کند . هرچند شهردار تهران در حاشیه شورای شهر تهران گفت: این مشروط بودن چندان جدی نیست .

 پیش از بررسی تفریغ بودجه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه وبودجه نسبت به تاخیر ارسال گزارش های تفریغ بودجه به شهرداری تهران تذکر داد و گفت : دی ماه هر سال باید لایحه بودجه سال آینده به شورا ارائه شود و اردیبهشت ماه هر سال نیز باید گزارش  تفریغ بودجه سال گذشته ارائه شود که این قید زمانی تاکنون رعایت نشده است .براساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس ، تفریغ بودجه سال 97 شهرداری تهران دربرگیرنده تمامی موارد نبود و حسابرسی 10 منطقه از مناطق 22 گانه و بخش عمده ای از سازمانها معاونت ها و شرکت ها برعهده شرکت های منتخب دیگری بود که گزارش آنها نهایی نشده و در گزارش صحن شورای شهر تهران آورده نشده بود .

همچنین در متن گزارش حسابرس تاکید شده بود ،  گزارش به دلیل عدم اتمام عملیات حسابرسی اظهارنظر نسبت به رعایت استانداردهای حسابرسی را شامل نمی‌شود.

بر اساس این گزارش ،در شهرداری ها باید تمامی واحدها مناطق و سازمان‌های و شرکت های تابعه و وابسته به شهرداری تهران کلیه منابع درآمدی خود را به حساب های درآمدی خزانه‌داری شهرداری واریز می‌کردند و واریز به حساب های خارج از این حساب تخلف محسوب می‌شد اما با وجود مکاتبات انجام شده و منظور از اعلام شماره حساب تنها سازمان واریز کننده درآمد سازمان پایانه ها و پارک سوارها بوده و سایر سازمان‌ها مناطق از این بابت طی سال مورد گزارش نداشتند .

کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک تابلوها با کاربری تبلیغاتی عوارض حمل و نقل پایانه های مسافربری برون شهری عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک سازمان زیباسازی سازمان پایانه ها سازمان بوستان ها می باید به خزانه شهرداری واریز شود در این رابطه درآمد سازمان حمل و نقل و ترافیک  به  صورت ۴۰ درصد سهم شهرداری و ۴۰ درصد سهم سازمان حمل و نقل و ۲۰ درصد سهم مترو  است که سهم شهرداری و سهم مترو به حساب خزانه واریز شده است.

شهرداری موظف بود از محل پروژه ساماندهی تملک فاز صیانت و ساماندهی باغات کن تا سقف ۵ میلیارد ۵۰ میلیارد تومان هزینه کند و در تفریغ سال ۹۷ لحاظ و در این ارتباط ملکی جهت تملک به شهرداری معرفی نشده و فاقد عملکرد است.

حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران درباره گزارش تفریغ بودجه سال 97 شورای شهر تهران گفت:‌ دو نتیجه از این گزارش قابل برداشت و در واقع هدف است، نخست اینکه اگر گزارش حسابرس معتمد و مورد انتخاب اعضای شورا حاوی بندهای منعکس کننده تخلفات موثر در انظباط مالی شهرداری بود، قطعا در کمیسیون برنامه و بودجه، مانند سال 1393 تکلیف می‎کردیم که این تخلف برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع داده شود. اما چنین بندی دیده نشده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: دوم اینکه اعضای شورا از گزارش حسابرس منتخب و مورد اعتماد خود، استفاده کرده و فرایند تدوین بودجه را در شهرداری و شورا مستمرا بهسازی و آسیب‎ شناسی کنیم که تعداد این بندها کاهش پیدا کند.

سید محمود میرلوحی هم با تشکر از اقدامات شهرداری در راستای ارسال تفریغ بودجه، گفت در گذشته تفریغ بودجه با تاخیر های چندین ساله به شورا ارسال می شد. امیدواریم با تلاش همکاران شهرداری تفریغ بودجه سال 98 نیز در ماه های آینده به شورا ارسال شود.

هزینه کرد 1600 میلیارد خارج از وظایف شهرداری 

سید محمود میرلوحی در ادامه گفت: همانطور که بیان شد، 1600 میلیارد تومان خارج وظایف شهرداری هزینه شده، و این در حالی است که بودجه غیر نقد عملیاتی نمی شود. بحث دریافت سهم دولت که بالغ بر 800 میلیارد تومان بوده نیز آورده نشده، و تلاش کافی نیز برای تحقق آن صورت نگرفته است.

انحراف احتمالی قابل شناسایی نیست 

محمد سالاری نیز گفت: این گزارش از نظر انتظام بخشی، و حذف انحرافات با گزارش های قبل قابل قیاس نیست.وی افزود: تفریغ، یعنی مقایسه برنامه و بودجه سالانه با عملکرد شهرداری، و وقتی این دو را با هم مقایسه می کنید، انحرافات احتمالی اشکار می شود. گرچه یک سری اشکالات ساختاری است.

سالاری گفت: سوال مهم در این گزارش این است که چرا عملکرد ریالی با عملکرد مقداری، یکجا دیده نشده و مورد مقایسه قرار نگرفته است.

ما زمانی می توانیم تفریغ انجام دهیم که عملکرد ریالی و عملکرد مقداری با هم مقایسه شود.وی ادامه داد: چرا ارائه این گزارش مبتنی بر فرمت دستور العمل ابلاغی وزارت کشور نیست؟

سالاری در ادامه پرسید: چرا عملیات حسابرسی در 10 منطقه با هم ارسال نشده؟ در حالیکه برای ارائه گزارش و بررسی عملکرد، باید همه حسابرسی ها یکجا مورد بررسی قرار گیرد!

سالاری افزود: حسابرس گفته در بسیاری از موارد نمی توان اظهار نظر قطعی کرد. در حالی که این جواب روشنی برای شورا نیست. حسابرس باید در فرایند عملیات حضور پیدا می کرد .

جلسه تفریغ جلسه  ذکر مصیبت نیست 

مرتضی الویری رییس کمیسون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در واکنش به این گزارش گفت: تفریغ بودجه موافق و مخالف ندارد، بلکه  تصویری از دخل و خرج شهرداری ارائه می دهد که در این تصویر می شود انحرافات را دید.

وی ادامه داد : ما به خودمان هم باید انتقاد کنیم که این تفریغ دیر به صحن می آمده است

که هاشمی در پاسخ به این انتقاد گفت: در نزدیکی انتخابات هیات رییسه نباید از این حرف های مشکوک زد.

الویری تاکید کرد: جلسه تفریغ جلسه  ذکر مصیبت نیست که همه ما فیض ببریم ما باید براساس این گزارش قدم در راه رفع انحرافات برداریم.

زهرا نژاد بهرام نیز گفت: این گزارش مربوط به بخشی از سازمان ها و مناطق شهرداری است. نه همه ی مناطق، لذا نقص گزارش، ارزش رسیدگی به آن را دچار نقصان می کند. وقتی در خصوص مجموعه شهرداری صحبت می کنیم، دیگر نمی توانیم بگوییم بخشی آمده و بخشی نیامده است.

وی افزود: بر طبق گزارش تفریغ بالغ بر 1652 میلیارد تومان خارج از وظیفه شهرداری هزینه شده، که در موارد 19 گانه مطرح شده، اما توضیحی در این خصوص داده نشده است. لذا گزارش نقص دارد و قابلیت تصویب ندارد.

ناهید خداکرمی نیز گفت: انتظار می رفت این 19 مورد بررسی و پاسخ داده می شد.

محسن هاشمی گفت: این گزارشی که امروز ارایه شد، کمترین مغایرت ها را با بودجه ای که تصویب کردیم، دارد. لذا خواهش می کنم با صحبت هایی که شبهه ایجاد می کند، فعالیت های شهرداری را زیر سوال نبرید.

هاشمی افزود: تمام این 19 بند، توضیحات است و این حرکت بسیار خوبی است، که کمیسیون برنامه و بودجه انجام داده است.در نهایت گزارش تفریغ بودجه سال 97 به تصویب رسید.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند