ماجرای عکس معروف احمدی‌نژاد با لباس تیم ملی+ فیلم

محمد دادکان،ماجرای عکس معروف احمدی نژاد با لباس تیم ملی فوتبال را تعریف کرد.