شیخ تبریزیان از کجا فهمید تزریق کنندگان واکسن کرونا، همجنس باز می شود؟

کدخبر: 391593
اقتصاد نیوز : شیخ عباس تبریزیان که این روزها به دلیل مخالفتش با هرگونه واکسن مشهور شده و مدتی پیش نیز یک کتاب علمی را در آتش انداختف در کانال تلگرانی خود ادعای تازه ای در باره واکسن کرونا کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، او نوشته است:

چرا بعض حیوانات همجنس باز هستند وبعضیها هم جنس باز نیستند؟

اینکار بخاطر گناه کردن که نیست وحتما ژنتیکی است. حیواناتی که به همجنس بازی معروف هستند یکی خوک ویکی میمون وبعض حیوانات دیگر ودیدید که واکسن بنابر اظهار دانشمندان غربی دی ان ای خوک ومیمون دارد وسلولهای بچه های سقط شده .

 وما متوجه شدیم که چه نقشه ای برای مردم جهان دارند واین هرم قدرت شیطان پرستان میخواهند زمین را به فساد بکشند.آنها دانشش را دارند ومیدانند زنا، همجنس گرائی و فحشا ژن دارد واین ژن با وارد کردن دی ان ای این موجودات وارد بدن انسان میشود .

 رشد همجنس بازی در جهان بیسابقه است و این نقشه را بوسیله این واکسنها دارند عملی می کنند .بنابر این در حق فرزندانتان ظلم نکنید واز روز اول واکسن نزنید تا همجنس باز نشوند . برای جهنم بچه بزرگ نکنید .

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما