کدخبر: ۱۶۹۸۳۵ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

مزایده و مناقصه / واگذاری نظافت و جمع آوری زباله راه آهن

اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نظافت واحدهای اداری، جمع آوری زباله اماکن و ساختمان ها، امربری اداری و امور آبدارخانه و نگهداری خوابگاههای ایستگاههای شیراز - آباده – اقلید – صفاشهر – سعادت شهر و شهرضا را از طریق مناقصه واگذار کند.

اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نظافت واحدهای اداری، جمع آوری زباله اماکن و ساختمان ها، امربری  اداری و امور آبدارخانه و نگهداری خوابگاههای ایستگاههای شیراز - آباده – اقلید – صفاشهر – سعادت شهر و شهرضا را از طریق مناقصه واگذار کند. 

2-مدت و محل انجام کار : از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی و محل انجام کار، اداره کل راه آهن فارس می باشد .

2-1- داشتن گواهی صلاحیت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 96 و گواهی صلاحیت ایمنی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه)

با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:  حداکثر تا ساعت 14 روز سه‌شنبه مورخ 16/03/96 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی به نشانی : شیراز – جاده

شیراز، سپیدان – بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه –  ایستگاه راه آهن-  اداره کل راه آهن فارس - امور قراردادها. 

4- مهلت و محل تحویل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت  14 روز سه‌شنبه مورخ 30/03/96 به نشانی: دبیرخانه امور اداری اداره کل راه آهن فارس.

5- هزینه خرید اسناد:  مبلغ  (300.000)  ریال بحساب سیبا  شماره  2176403009001 نزد بانک ملی شعبه شیراز بنام تمرکز  وجوه درآمد اداره کل راه آهن فارس.

6-  دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir   بصورت رایگان می‌باشد.