کدخبر: ۲۱۹۳۰۸ لینک کوتاه

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۹۷ +جدول

اقتصادنیوز: بانک مسکن قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز دوشنبه 21 خرداد97 آخرین قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 640,943 644,861 649,000 639,000 646,666 640,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 640,262 645,324 649,887 635,001 648,888 642,000
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 644,404 644,946 650,000 638,555 649,000 641,111
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 642,019 642,690 650,000 630,000 649,977 638,023
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 642,427 641,818 649,900 630,160 644,999 641,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 650,265 641,931 649,988 635,050 654,000 641,111
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 641,775 645,029 650,000 636,022 645,000 641,033
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 645,210 644,290 660,000 630,000 655,000 642,421
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 644,499 647,933 654,900 625,200 654,900 645,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 638,238 652,702 660,000 630,000 655,000 645,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 643,782 647,860 651,000 633,333 655,000 645,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 649,269 649,376 653,000 636,000 659,900 650,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 648,749 650,826 660,000 640,232 660,000 645,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 647,458 652,116 655,000 642,000 659,997 655,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 650,254 653,057 660,000 642,000 657,999 650,001
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 640,835 656,026 660,000 641,343 655,000 650,012
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 648,231 654,595 661,000 642,700 659,995 650,449
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 651,651 655,389 660,000 647,000 659,999 654,444
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 650,657 655,704 661,000 641,500 658,996 655,004
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 650,398 656,601 664,000 650,000 656,000 653,009
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 652,791 656,632 670,000 646,022 655,000 654,222
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 654,576 659,382 668,000 650,489 663,999 661,000