قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز شنبه 14 مهر 97 +جدول

کدخبر: 242932
اقتصادنیوز: بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز شنبه 14 مهر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 613,836 614,754 622,999 611,150
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 616,625 619,526 624,988 610,080
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 610,096 613,719 630,000 610,555
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 614,520 616,728 619,999 610,225
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 577,448 574,156 579,998 557,444
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 622,358 627,201 630,000 617,129
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 624,038 614,204 630,000 611,155
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 620,313 606,704 624,990 611,301
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 619,275 618,703 627,777 615,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 620,977 614,404 624,000 605,010
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 623,311 636,359 620,000 610,110
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 620,672 611,896 623,888 610,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 619,088 609,864 624,896 610,003
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 624,141 615,689 625,000 620,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 626,330 617,347 624,999 615,001
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 625,249 622,527 620,000 617,001
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 623,926 621,660 624,999 620,000
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 629,904 624,955 648,989 620,001
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 625,637 624,185 622,000 621,001
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 628,172 622,903 624,000 618,000
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 628,195 623,788 624,000 621,001
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 628,740 625,366 624,999 620,000
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 631,642 627,396 624,000 622,000
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی