واکنش جالب خیابانی به سانسور ناگهانی خواننده زن در پخش زنده