فیلم خط‌ونشان کشیدن کودک اهواز برای آمریکا

اقتصادنیوز؛ کودک اهوازی در حالی که بغض کرده بود برای آمریکا و ترامپ خط و نشان کشید./ مهر