آخرین اخبار ارزش معاملات اوراق بدهی

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد سهام در خرداد ماه نسبت به ماه پیشین کاهش شدیدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات روزانه اوراق بدهی رشد کرد. علاوه بر این، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه نیز به ۶۶ درصد افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: ارزش معاملات خرد سهام در این هفته به سطوح پائین‌تری رسید. میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۶ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین، افت ۲۶ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: ارزش معاملات خرد سهام در این هفته از سطح ۱۰ هزار میلیارد تومان پائین آمد و به سطوح پائین‌تری رسید. میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۹ هزار و ۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین، افت ۴ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۸ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵ هزار و ۲۰۰ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۵۹ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم هزار و ۹۱۷ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۲۵ درصدی داشته است. در اولین هفته کاری آبان ماه بازار با مازاد عرضه مواجه بود.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۱۲۴ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۳ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۳۱۴ میلیاردی هفته پیشین، افت ۸ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۲۹۵ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۸ دهم درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۷۲۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۲ درصدی داشته است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی