آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

  • درآمد دولت از حراج اوراق در سال ۱۴۰۱ حدودا ۳۲ درصد بیشتر شده و در کانال ۱۲۰ همت قرار گرفت. داده های آماری سال گذشته از معاملات ثبت شده نشان می‌دهد سهم بورسی‌ها در تامین کسری بودجه از این مسیر حدودا سه برابر بانک‌ها بوده است.

  • در هفته پایانی سال ۱۴۰۱؛ دولت به یکباره ۲۶ همت اوراق بدهی به مشتریان خود فروخته و در آمدهای خود در این بازار را برابر با ۱۰۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان ثبت کرد.

  • در هفته سوم اسفند ماه امسال، چهل و دومین حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری برگزار شد. در این هفته دولت با رشد نرخ سود در این بازار بخشی از فعالان بازار سرمایه را مجاب به مشارکت در خرید اوراق کرده که تنها مشتریان دولت در این معاملات بودند.

  • در سال جاری دولت تا کنون ۷۴ همت اوراق نقدی فروخته و درآمدهای خود را ارتقا داده است. در آخرین مرحله سال جاری اما دولت ۴۸ همت اوراق به منظور فروش عرضه کرده که ۱۸ همت آن با تاریخ سررسید کوتاه مدت تر بوده است.

  • اقتصادنیوز: ​در هفته منتهی به سوم بهمن، بورسی ها هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده و در ادامه سهم مشارکت کل مشتریان در بازار اولیه برابر با صفر به ثبت رسید.

  • خالص جذب نقدینگی در بازار اولیه اوراق بدهی از سوی دولت منفی بوده و در هفته های اخیر منفی تر نیز شده است. در همین رابطه در هفته منتهی به ۲۸ دی ماه خالص جذب نقدینگی دولت در بازار اولیه برابر با منفی ۸۳ همت بوده که از هفته قبل خود ۱۳ همت منفی تر شده است.

  • در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، تقریبا ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد. این در حالی است که در هفته قبل آن مشارکت مشتریان در بازار اولیه اوراق بدهی برابر با صفر بود.

  • در بررسی ماهانه تامین کسری بودجه دولت از مسیر اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود کمترین سطح درامد زایی دولت از مسیر دارایی های مالی، در آذر ماه به ثبت رسیده است. در همین رابطه دو ماه است بورسی ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده و سطح مشارکتشان در تامین کسری بودجه صفر بوده است.

  • در میانه اولین ماه زمستانی کشور در سال ۱۴۰۱، دولت در بازار اولیه هزار و ۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش گذاشت. فروش این اوراق که به نوعی تامین کسری بودجه برای دولت شمرده می شود در این هفته از رکود خود جدا شده و در مجموع امسال درآمدهای دولت در این معاملات رابه مرز ۶۷ همت رسانید

  • در هفت ماه نخست امسال درآمد دولت از فروش اوراق بدهی دولتی تقریبا نصف سال قبل بوده و ۵۴.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این درآمدزایی بخشی از تامین کسری بودجه دولت محسوب شده که در سال جاری تاکنون کاهشی بوده است.