آخرین اخبار بازار اولیه

  • با رصد آمارها می‌توان دریافت که در سال جاری از سطح سپرده‌های بلندمدت کاسته شد و میزان سپرده‌های جاری و پول در دسترس رشد قابل توجهی را ثبت کرد. این موضوع در نتیجه باعث تغییر ترکیب نقدینگی نیز شد. به نحوی که سهم پول از نقدینگی رشد کرد و سهم شبه‌پول کاهش یافت.

  • در هفته منتهی به ۲۵ بهمن ماه سی و نهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شد. طی آن تنها مشارکت در خرید اوراق از سوی بورسی ها بوده و بانک ها برای دومین هفته متوالی هیچ اوراقی را ازدولت خریداری نکرده اند.

  • اقتصادنیوز: تامین کسری بودجه از مسیر حراج اوراق در هفته منتهی به ۱۸ بهمن ماه رونقی دوباره گرفت. بررسی آمارها و داده ها در این خصوص نشان می دهد بورسی ها که از ابتدای آذر امسال تاکنون هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده بودند در مرحله سی و هشتم ورودی دوباره به بازار داشته اند.

  • در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ماه وضعیت بازار اولیه از صفر خارج شده و در آن ۳۸۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. با این حال مقایسه های آماری حاکی از تداوم رکود این بازار بوده است.

  • در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، تقریبا ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد. این در حالی است که در هفته قبل آن مشارکت مشتریان در بازار اولیه اوراق بدهی برابر با صفر بود.

  • در آخرین هفته آذر ۱۴۰۱، طبق آمارها در حدود ۳ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان اوراق بدهی به مشتریان فروخته شده که تمام آن را بانک ها خریداری کرده اند.

  • داده های بانک مرکزی نشان می دهد در هفته های متوالی نرخ سود اوراق اراد تا هفته ها در سه سال گذشته پایین تر از مرز ۲۳ درصد قرار داشته است.

  • در مرحله سی و یکم حراج اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه حجم اوراق فروخته شده به رکورد خود دربازه یک ماه و نیمه رسید. مهم ترین اتفاق در این بازار سطح بالای خرید اوراق از سوی بانکی ها و درمقابل سهم ناچیز بورسی ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم آذرماه، نرخ بهره بین بانکی مسیر ثابت خود را ادامه داد. در این نرخ به صورت موزون از بازار شبانه استخراج شده و برابر با ۲۰.۸۸ درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص در هفته های اخیر نوسان چندانی را رقم نزده است.