آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته سوم سال جاری تقریبا ثابت بوده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود نداشته است. در مهم‌ترن آن ها نرخ بهره بین بانکی در قله هفت ساله قرار گرفته و این رکوردزنی را تداوم بخشیده است.

  • نرخ سود بازارهای مالی در اولین هفته سال جاری روندی صعودی داشته و رکوردهای بالایی را رقم زده است. داده های آماری نشان می دهد نرخ بهره بین بانکی که پیش از این رکورددار هفت سال اخیر بوده اکنون این رکورد را ارتقا داده و به سقف خود نزدیک تر شده است.

  • در هفته سوم اسفند ماه امسال، چهل و دومین حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری برگزار شد. در این هفته دولت با رشد نرخ سود در این بازار بخشی از فعالان بازار سرمایه را مجاب به مشارکت در خرید اوراق کرده که تنها مشتریان دولت در این معاملات بودند.

  • در هفته منتهی به ۲۵ بهمن ماه سی و نهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شد. طی آن تنها مشارکت در خرید اوراق از سوی بورسی ها بوده و بانک ها برای دومین هفته متوالی هیچ اوراقی را ازدولت خریداری نکرده اند.

  • در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ماه وضعیت بازار اولیه از صفر خارج شده و در آن ۳۸۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. با این حال مقایسه های آماری حاکی از تداوم رکود این بازار بوده است.

  • اقتصادنیوز: ​در هفته منتهی به سوم بهمن، بورسی ها هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده و در ادامه سهم مشارکت کل مشتریان در بازار اولیه برابر با صفر به ثبت رسید.

  • اقتصادنیوز: در مرحله سی و ششم حراج اوراق بدهی دولتی هیچ اوراقی فروخته نشد. ثبت ششمین صفر دولت در حراج هفته دوم بهمن ماه موجب شد تا حجم درآمد دولت در این بازار برابر با ۶۷ همت در سال جاری ثابت بماند

  • خالص جذب نقدینگی در بازار اولیه اوراق بدهی از سوی دولت منفی بوده و در هفته های اخیر منفی تر نیز شده است. در همین رابطه در هفته منتهی به ۲۸ دی ماه خالص جذب نقدینگی دولت در بازار اولیه برابر با منفی ۸۳ همت بوده که از هفته قبل خود ۱۳ همت منفی تر شده است.

  • در بررسی ماهانه تامین کسری بودجه دولت از مسیر اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود کمترین سطح درامد زایی دولت از مسیر دارایی های مالی، در آذر ماه به ثبت رسیده است. در همین رابطه دو ماه است بورسی ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده و سطح مشارکتشان در تامین کسری بودجه صفر بوده است.

  • در هفته منتهی به ۲۰ آذر ماه درآمد دولت از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برابر با صفر بوده و هیچ درآمدی در این هفته به ثبت نرسیده است. در نهایت حجم کل اوراق فرخته شده در سال جاری تاکنون در مرز ۶۶ همت ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی