آخرین اخبار بازار بین بانکی

  • نرخ سود بین بانکی در آخر پاییز مقیاس خود را در ۲۱ درصد تنظیم کرد. شیب صعودی روند این شاخص در هفته‌های متوالی در کنار بسط صفر بانک مرکزی نشان از کسری ادامه‌دار منابع در بازار بین بانکی دارد.

  • برخی شنیده ها حاکی از آن است که خرید بانک ها از دولت، می تواند عامل مهمی در تشدید کسری هفته های اخیر در نظام بانکی باشد.

  • در هفته آخر پاییز بانک مرکزی نزدیک به ۱۰۳ همت نقدینگی در بازار باز تزریق کرده که یک رویداد مهم در این هفته شمرده می شود. این ماجرا در حالی رقم خورده که در بازار شبانه که ماهیت عملکرد بانک مرکزی در بازار منفعلانه تر و کوتاه مدت تر بوده هیچ عملیاتی به ثبت نرسیده است.

  • براساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۹۹ درصد رسیده است.

  • در هفته اخیر عملیات بانک مرکزی در بازار باز یک رکورد دیگر بر جای گذاشت. در این معاملات مجموع تزریق نقدینگی بسط داده شده در بازار باز در کانال ۹۶ همت قرار داشته و رکورد بی سابقه را از خود بر جای گذاشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم آذرماه، نرخ بهره بین بانکی مسیر ثابت خود را ادامه داد. در این نرخ به صورت موزون از بازار شبانه استخراج شده و برابر با ۲۰.۸۸ درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص در هفته های اخیر نوسان چندانی را رقم نزده است.

  • در هفته منتهی به ۱۵ آذرماه عملیات بازار باز دو مرحله ای شد. در حالی که در میانه هفته، بانک مرکزی خبر از تزریق ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پول در نظام بانکی داده بود، در پایان هفته عملیاتی دیگر را رقم زد و ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها تزریق کرد.

  • اقتصادنیوز: در هفته سی و پنجم عملیات بازار باز همه چیز ثابت بوده است. تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی هم ارز با هفته قبل در کانال ۶۷ همت ثبت شده و نرخ سود بسط پول در این بازار نیز برای سومین ماه متوالی در مرز ۲۱ درصد رقم خورده است.

  • طبق داده های آماری، تزریق بانک مرکزی در این هفته در بازار شبانه رشد قابل توجهی داشته و به مرز ۱۴ همت رسیده اما نرخ سود را تکان چندانی نداده است.

  • علیرضا توکلی کاشی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران معتقد است نرخ بهره بیشترین تاثیر را از بازیگری بانک مرکزی در بازار بین بانکی می‌پذیرد.