آخرین اخبار بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم اولین ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی در بازار باز ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرده و مسیر ثابت هفته های قبل خود را ادامه داد. این در حالی است که در بازار شبانه تزریق هفتگی پول رکورد بی سابقه زده است.

  • آمارها نشان می دهد که تزریق بانک مرکزی که در بازار شبانه به شیوه اعتبارات قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) بوده، در هفته منتهی به ۲۳ فروردین با نرخ سود ۲۴ درصد برابر با ۸۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که بی سابقه ترین سطح عملیات بازار شبانه در سال های اخیر بوده است.

  • نرخ سود بازارهای مالی در اولین هفته سال جاری روندی صعودی داشته و رکوردهای بالایی را رقم زده است. داده های آماری نشان می دهد نرخ بهره بین بانکی که پیش از این رکورددار هفت سال اخیر بوده اکنون این رکورد را ارتقا داده و به سقف خود نزدیک تر شده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی دربازار باز به مرز ۸۰ همت رسیده و از رکوردهای هفته قبل خود فاصله گرفته است. کاهش تزریق پول بانک مرکزی در این بازار به عقیده برخی یکی از مهم ترین نتایج رشد نرخ سود در این معاملات بوده است.

  • بررسی آمارهای نرخ سود در بازارهای مالی نشان می دهد در هفته اخیر نرخ سود در دو مورد از سه بازار بررسی شده رکوردهای تاریخی ثبت کرده است. در مهم ترین آن ها نرخ بهره بین بانکی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده و قله هفته پیش را بالاتر برده است.

  • تزریق پول در بازار باز از هفته قبل پایین تر آمد. در اولین هفته اسفند ماه بانک مرکزی تنها ۷۲ درصد نیاز بانک ها به نقدینگی را برطرف کرده و در نهایت تزریق پول در بازار باز را ۱۵ همت کاهش داد اما همچنان این رقم بالای مرز ۱۰۰ همت قرار دارد.

  • در عملیات بازار باز منتهی به ۲۴ بهمن ماه امسال سطح تزریق پول در بازار باز بالا گرفته و در مرز بالایی به ثبت رسیده است. این سطح برابر با ۱۲۰ همت بوده و باوجود افت در مقایسه با هفته قبل اما همچنان مرز بالایی به شمار می آید.

  • بانک مرکزی در ابتدای زمستان ۱۴۰۱ ماهی ۱۰۸ همت نقدینگی در بانک ها تزریق کرده و حجم نقدینگی در این بازار را جابجا کرد. این در حالی است که نرخ سود در این بازار تغییر چندانی نداشته است.

  • اقتصادنیوز: در عملیات بازار باز در هفته های اخیر، تزریق نقدینگی در بانک ها بازهم رکوردزنی کرد. سطح تزریق پول در این هفته تقریبا در مرز ۱۱۲ همت بوده که در تاریخ برگزاری این بازار دومین رکورد به شمار می آید.

  • اگر کسری بانک ها بالا باشد و نرخ بهره به صورت دستوری دراین مرتبه ایستاده باشد آن وقت مازاد تقاضا در بانکها بالاتر خواهد رفت و اضافه برداشت ها بیشتر می شود و در نهایت با خیز پایه پولی ممکن است هسته تورم ساز کشور، تورمی دیگر را برای کشور به ارمغان بیاورد.