آخرین اخبار بازار بین بانکی

  • در هفته پایانی بهار در عملیات بازار باز در حدود ۶۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها بسط داده شده که در مقایسه با هفته های قبل کاهش ۱.۶ درصدی داشته است. بررسی ها حاکی از روند اکیدا نزولی بسط پول در بازار باز در سال جاری بوده و در نهایت بسط این مرحله را به حداقل خود در این مدت رسانده است.

  • بررسی های آماری نشان می دهد در هفته های اخیر بانک مرکزی تزریق پول در بازار باز را کاهش داده اما مقایسه با سال قبل نشان دهنده آن است که هنوز این میزان در سطح بالایی قرار دارد.

  • تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی در هفته سوم خرداد ۱۴۰۱ سه اتفاق مهم را در بر داشت. در مهم ترین بخش این عملیات، بازار باز سیری نزولی را گرفته و در مقابل اعتبارات قاعده مند به رکورد ۸ ماهه رسیده است.

  • سطح معاملات در بازار بین بانکی در ۴ هفته اخیر در کمتر از هزار همت ثبت شده است. بررسی خالص عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی در کنار کاهش معاملات بازار بین بانکی و بازار باز نیز نشان می دهد بانک مرکزی رفتاری انقباضی را در داد وستد با بانک ها در سال جاری به ثبت رسانده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی معاملات در بازار باز هفته دوم خرداد ماه حاکی از ثبات کانال ۷۰ همتی در این بازار بوده است. با این حال روند هفتگی این بازار از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در این بازار تنزل پیدا کرده است.

  • بسط حداقل ۷۵ همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد ۵ ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است

  • جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود در این بازار از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای سال جاری به ۲۰.۵۹ درصد در خردادماه رسیده است.

  • اقتصادنیوز : بررسی مجموع بسط نقدینگی در بازارهای مالی نشان می دهد این رقم در حال کاهش بوده و در هفته گذشته در کانال ۸۴ همت قرار گرفته است. این در حالی است که در هفته های نخست به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

  • اقتصادنیوز: روند بسط پول در بازار باز در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ روندی نزولی پیدا کرده و نسبت به هفته قبل ۳.۷ درصد کاهش داشته است. طبق آمارهای بانک مرکزی باوجود آن که این کمترین میزان بسط پول در بازار باز در سه ماه گذشته بوده اما همچنان در کانال ۸۰ همت قرار دارد.

  • اقتصادنیوز: روند معاملات و درصد پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی در بازار باز نشان از احتمال تضاد مسیر سیاست بانک مرکزی با نیاز بانک ها داشته است . در این هفته نیاز بانک ها در سطح ۹۸ همت و بسط پول در سطح ۸۹.۹ همت به ثبت رسید.