آخرین اخبار بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: در چهارمین هفته متوالی بانک مرکزی اقدام به رکوردزنی در بسط پول در بازار باز کرده و انبساطی ترین هفته ها را در این بازار ثبت کرده است. این در حالی است که با افزایش تقاضا در این بازار نرخ سود اما کاهش قابل توجهی داشته است.

  • بسط پول در بازار باز رکورد جدیدی را ثبت کرده که منجر به بسط بی‌سابقه نقدینگی در این بازار شده است. در عین حال باوجود آن که هفته های تاریخ ساز بازار باز همچنان ادامه دارد اما بازار شبانه غرق در سکوت شده است.

  • اقتصادنیوز: بسط پول در بازار باز در هفته منتهی به ۲۲ اذر ماه به بیشترین سطح خود در میان تمام مراحل حراج در این بازار رسید. از سوی دیگر نرخ سود ثابت مانده و اعتبارات قاعده مند در بین بانکی اندکی صعودی شد.

  • بانک مرکزی از اجرای ۲۴ هزار میلیارد تومان بازار باز بین بانکی در معاملات ششم آذر ۱۴۰۰ خبر داد.

  • معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان رسید که عمدتا به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی تابستان ۱۴۰۰ برای دومین هفته پیاپی بانک مرکزی هیچ پولی از بانک‌ها در عملیات بازار جذب نکرده و در اعتبارات قاعده مند دومین رکورد هفتگی در دوسال گذشته را به ثبت رساند.

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ دو رکورد مهم را ثبت کرد. نوار جذب نقدینگی از بانکها پس از سیزده هفته قطع شده و اعتبارات قاعده مند رکورد یکساله خود را شکست. این اتفاقات می تواند زمینه ساز افزایش نرخ سود بین بانکی در هفته آتی باشد.

  • بانک مرکزی درهفته پایانی مرداد ماه، سیاست جذب نقدینگی در هفته های قبل را ادامه نداد و میزان جذب پول بسیار کمتر از بسط پولی بود که از کانال این بانک صورت گرفت.

  • باوجود آنکه بانک مرکزی برای نهمین هفته متوالی اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرد اما خالص عملکرد این نهاد در هفته اخیر ماهیتی انبساطی داشته است. محاسبات نشان از بسط ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بازار بین بانکی داشته است.

  • بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهشی بودند.