آخرین اخبار بازار بین بانکی

  • رکورد تزریق نقدینگی در فصل زمستان شکست. هفته گذشته بالاترین مقدار تزریق نقدینگی به بانک های از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار و اعتبارات قاعده مند انجام شد. گرچه خالص بسط پول رکورد نبوده است.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در دومین هفته بهمن ماه سه رکورد را رقم زد. حجم اوراق پیشنهادی بانکها در کمترین حد خود در یک ماه ونیم گذشته بوده و بیشترین قبض پول در این مدت هفته گذشته به ثبت رسید. اما این قبض با هدف در تله انداختن نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.

  • اقتصادنیوز: حجم فروش اوراق بانک ها به بانک مرکزی در مقایسه با هفته قبل ۶۰ درصد بیشتر بود در مقابل حجم اعتبارات قاعده مند ۷۰ درصد کاهش یافت این رقم یعنی کسری نقدینگی اضطراری بانک ها برطرف شده و در مقابل برای در کوتاه مدت میل به استقراض دارند.

  • بانک مرکزی در عملیات بازار باز در دهم دی ماه به صورت خالص ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی قبض کرد. اما روند برگزاری معاملات در یک ماه گذشته چه تصویری را از کمبود نقدینگی ترسیم می کند؟

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی در هفته گذشته هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد که نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.

  • نه سال بعد از ایجاد بازار بین بانکی،موافقان و مخالفان این بازار همچنان بانک مرکزی را در پیامدها و آثاری که این بازار بر بخش پولی کشور گذاشته هم مذمت می کنند و هم تشویق.