آخرین اخبار خروج پول حقیقی

  • اقتصادنیوز: در ۱۵ روز کاری پیاپی در سه هفته اخیر خالص ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس تهران منفی بود. در مجموع ۴ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است.

  • اقتصادنیوز: بورس برای ششمین هفته پیاپی با خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود و میزان آن نسبت به هفته پیشین افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: بورس برای پنجمین هفته پیاپی با خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود و میزان آن نسبت به هفته پیشین افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: در ۲۲ روز معاملاتی آذر ماه تنها در ۳ روز شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم و در ۱۹ روز کاری دیگر نیز نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد.

  • اقتصادنیوز: بورس برای چهارمین هفته پیاپی با خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود. اما این روند در آخرین روز کاری هفته متوقف شد.

  • اقتصادنیوز: در سومین هفته کاری آذر ماه میزان نقدینگی خروجی از بورس ۳۳ درصد کاهش یافت. اما روند خروج نقدینگی حقیقی بی وقفه ادامه یافت.

  • اقتصادنیوز: امروز دوباره ارزش معاملات خُرد کاهش یافت و ۹۱ درصد ارزش معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت.

  • امروز برای ششمین روز متوالی نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد. ارزش پول حقیقی خارج شده در ۶ روز اخیر بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.

  • اقتصادنیوز: در دومین هفته کاری آذر ماه میزان نقدینگی خروجی از بورس ۱۰ برابر افزایش یافت. این در حالی است که ورود نقدینگی حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس رشد ۵ برابری داشته است.

  • امروز برای سومین روز پیاپی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۱۰۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فسبزوار (شرکت پارس فولاد سبزوار) اختصاص داشت.