آخرین اخبار خروج پول حقیقی

  • اقتصادنیوز: امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هشتمین روز متوالی منفی شد و ۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر ۴۲۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۸۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۳.۵ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۴۴۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۳۲ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۳۲ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۱۲ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در ۲۱ روز معاملاتی خرداد ماه در ۱۸ روز شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم و تنها در ۳ روز کاری سرمایه حقیقی به بازار وارد شد.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته ۷۹۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۵۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۷۴ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۶۰۹ میلیارد تومان بود.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۲۲ میلیارد تومان بود.

  • اقتصادنیوز: در مجموع تغییر مالکیت‌های بازار سهام در هفته اخیر شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم.

  • اقتصادنیوز: در بازار معاملات امروز بازار سهام ۲۲ فروردین، شاخص بورس به صعود خود ادامه داد و از سطح مقاومت یک میلیون و ۴۷۷ هزار واحد عبور کرد.