گزارش اقتصادنیوز از آخرین آماررسمی کرونا در کشور

بررسی سه عامل در رکوردزنی بهبودی روزانه کرونا

کدخبر: 444610
اقتصادنیوز: باوجود رشد 270 درصدی سالانه ابتلا به کرونا در کشور اما نسبت بهبودی به ابتلا به بالاترین سطح خود رسیده و رکورد 90 درصد را به ثبت رسانده است. بررسی این رویداد نشان از سه عامل مهم در رشد این شاخص داشته است داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در روزهای اخیر روند ابتلا به کرونا و مرگ ومیر این بیماری مسیری کاهشی پیدا کرده اما در مقایسه با سال قبل هنوز در وضعیت وخیم تری به سر می برد.

در کنار این رفتار آماری در مبتلایان به کرونا، یک اتفاق بد و یک اتفاق مثبت نیز در این زمینه به ثبت رسیده است. سهم بستری ها از بیماران افزایشی شده که نشان دهنده افزایش قدرت بیماری بوده و در عوض نسبت بهبودی ها به کل مبتلایان به مرز 90 درصد رسیده که نمایانگر بهبود شرایط درمانی است.

رشد 271 درصدی در ابتلا به کرونا در ایران 

شمار مبتلایان روزانه به بیماری کرونا در روز 10 مهر ماه برابر با 10 هزار و 135 نفر بوده است. بررسی میانگین ابتلا به کرونا در هفت روز اخیر نشان می دهد به طور متوسط روزانه تعداد 13 هزار و 138 نفر به کرونا مبتلا شده اند.

مقایسه این متغیر با سال گذشته نیز نشان از کاهش رشد ابتلا در ایران داشته است. در همین خصوص رشد سالانه ابتلا به کرونا در ابتدای شهریور ماه برابر با هزار و 400 درصد بوده که با مسیر کاهشی در این مدت نهایتا به 271 درصد رسید.

به عبارت دیگر باوجود آنکه در این مدت میزان ابتلا روندی کاهشی داشته اما هنوز تقریبا 3.7 برابر این رقم در موقعیت مشابه در سال 99 است.

طبق بررسی ها این روند در شاخص مرگ ومیر نیز مسیری مشابه را سپری کرده است.

کرونا

رشد سالانه 32 درصدی در آمار مرگ ومیر کرونا 

شمار فوتی های روزانه در روز 10 مهر ماه برابر با 217 نفر به ثبت رسیده است در. بررسی روند میانگین هفتگی این متغیر مشاهده می شود در هفت روز گذشته به طور متوسط روزی 258 نفر جان خود را بر سر ابتلا به کرونا از دست داده اند. 

مقایسه این رقم با موقعیت مشابه در سال گذشته نیز مانند متغیر ابتلا نشان می دهد رشد سالانه فوتی ها از سطح 312 درصد در آغاز شهریور ماه روندی نزولی را طی کرده و نهایتا به 32.5 درصد رسیده است.

اما باز هم با وجود کاهش در آمار مرگ ومیر، هنوز میزان فوتی ها از سال قبل 32 درصدبیشتر است.

کرونا

افزایش سهم بستری ها در مبتلایان به کرونا

در کنار متغیر های به ثبت رسیده شاخصی از وضعیت کرونایی در کشور گویای رشد خطر این ویروس در کشور بوده است.

در همین رابطه در روزهای اخیر میانگین ابتلا در ایران برابر با 13 هزار و 140 نفر بوده که به طور متوسط  هزار و 917 نفر آن در بیمارستان ها بستری شده اند. نسبت این دو رقم نشان می دهد در این موعد تقریبا 15 درصد افراد مبتلا در هر روز راهی بیمارستان ها شده اند. این شاخص نشاندهنده رشد میزان خطر این ویروس در کشور است.

اما در کنار این رویداد خطرآمیز در بیماری کرونا شاهد رشد میزان بهبودی ها و رکورد زنی این متغیر در 19 ماه حضور کرونا در ایران نیز بوده ایم.

کرونا

رکوردزنی سهم بهبودی ها در ایران

شمار بهبودی های روزانه در روز 10 مهر ماه طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان برابر با 21 هزار و 931 نفر بوده است. نسبت روند سهم مجموع بهبودی ها از کل مبتلایان در کشور نشان می دهد سهم بهبودی از شیوع کرونا اکنون به بالاترین سطح خود در کشور رسیده که برابر با 90 درصد بوده است.

بررسی این متغیر در تمام مدت شیوع کرونایی در ایران نشان می دهد این بی سابقه ترین میزان سهم بهبودی کرونا در کشور بوده است. عامل این رکوردزنی رامی توان در سه مورد جست و جو کرد:

نخست: تلاش بی وقفه کادر درمان. به طور مستمر حضور کادر درمان در صحنه های مبارزه با این بیماری درکشور عاملی بوده که در راستای جلوگیری از پیشروی ویروس و افزایش قدرت کشندگی آن مثمر ثمر بوده است.

عامل دوم: افزایش تستهای کرونایی. عامل مهم دیگر در این موعد رشد آزمایش های روزانه ابتلا به بیماری کرونا است. طبق داده های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و در مان در هفت روزاخیر تقریبا بیش از 108 هزار تست کرونایی درکشور از افراد مشکوک به این بیماری اخذ شده که سطح بالایی به شمار می‌آید. این اتفاق موجب می شود تا بیماری درمراحل ابتدایی خود شناسایی شده و بهبود آن راحت تر امکان پذیرد.

عامل سوم: دلیل نهایی اشاره به واکسیناسیون و رشد این متغیر درروزهای اخیر دارد. طبق آمارها در روزهای اخیر تعداد تست های روزانه در کشور روندی افزایشی پیدا کرده و این عامل موجب شده تا در کشور شاهد تزریق روزانه 972 هزار و 374 واکسن در مجموع دو دز در کشور باشیم.

این رشد در آمار واکسیناسیون می تواند ایمنی در برابر این بیماری را بالاتر برده و نهایتا رشد بهبودی را تسریع دهد.

اوراق تسه

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما