چند درصد از بستری های روزانه، جان خود را از دست می‌دهند؟

رمزگشایی از سقوط آمارفوتی‌های کرونا در ایران

کدخبر: 383281
در سیزدهمین روز دی ماه آمار فوتی های کرونا به حداقل خود در شش ماه گذشته رسید. این درحالی است که آمارها نشان می دهد نسبت فوتی های کرونا به بستری ها در این روز در حال افزایش است.

به گزارش اقتصادنیوز، در سیزدهمین روز دی ماه آمار فوتی های روزانه بر اثر بیماری کرونا به کف خود از ابتدای تابستان تاکنون رسید. روند این متغیر در مقاطع زمانی متفاوت به مسائل مهمی اشاره دارد. 

نوسان ادامه دار آمار کرونا در ایران

 نوسان مبتلایان به بیماری کرونا هنوز به پایداری و روندی مشخص دست نیافته است آنچنان که در روز سیزدهم دی ماه روند ابتلای روزانه کرونا با 4 درصد کاهش نسبت به روز قبل به حد 6 هزار و 45 تن رسید.

در آمارهای دیگر این بیماری میزان بستری های روزانه نیز با اندکی کاهش نسبت به روز قبل به 639 تن تنزل پیدا کرد. بررسی این متغیر و مقایسه آن با روزهای قبل نشان می دهد که شمار بستری ها در هر روز نسبت به موقعیت مشابه خود در ماه قبل دچار کاهش ملموسی شده است.

دراین میان متغیری که ابزاری برای سنجش وضعیت سیاه کرونا در ایران به حساب می آید میزان مرگ و میر روزانه بر اثراین بیماری است. روند این متغیر در نماهای مختلف حقایقی عجیب را نشان می دهد.

کرونا

کرونا در موج دوم یا سوم؟

میزان فوتی های روزانه کرونا در روز 13 دی ماه به 101 نفر رسید این رقم در کمترین حد شش ماهه خود از ابتدای شیوع کرونا تاکنون قرار گرفته است.به بیان دیگر از اول تابستان تاکنون این رقم کمترین حد فوتی های روزانه بوده است.

این که کمترین میزان فوتی های روزانه از ابتدای تیرماه تاکنون در این روز به ثبت رسیده شاید اشاره به این نکته داشته باشد که موج پاییزی کرونا در ادامه همان موج دومی باشد که در تابستان ثبت شده است و حتی موج سوم کرونایی همان ادامه ای باشد که در موج دوم فوتی ها به پاخاسته بود.

در همین راستا مقایسه فوتی های روزانه با موقعیت مشابه خود در فصل قبل نشان می دهد روز جاری بیشترین افت فصلی و شش ماهه را در میزان مرگ و میر دی ماه داشته است. این متغیر در روزهای ابتدایی زمستان رشد مثبتی را ثبت کرده بود که اکنون این رشد به منفی ترین حد خود دراین مقطع رسیده است.

مقایسه رشد فصلی و شش ماه کرونایی نشان می دهد که رشد فصلی این متغیر نسبت به رشد شش ماهه در حد بیشتری قرار دارد به عبارت دیگر حد فوتی های زمستان با این شاخص در تابستان تقریبا برابری می کند.

اما سوال مهم تر این است که چند درصد از بستری های روزانه کرونایی جان خود را بر سر این بیماری از دست می دهند؟

کرونا

افزایش درصد فوتی های روانه نسبت به بستری

اگر مجموع بهبود یافتگان را در هر روز از تمام مبتلایان تا همان روز کسر کنیم میزان باقیمانده یا در حالت بستری قرار دارند و یا فوت شده اند.

درصد فوتی ها به کل میزان باقیمانده نشان دهنده نسبت فوتی به بستری های تجمعی در هر موقعیت است.

افزایش بهبودی ها در روزهای اخیر سبب شده است که میزان بستری به حد کمتری دراین روزها برسد. این کاهش بستری ها موازی با افزایشی است که در نسبت فوتی ها در روز جاری به ثبت رسیده است. به عنوان مثال درصد فوتی ها به مجموع بستری ها در هر روز؛ چند روزی است که با افزایش مواجه شده است و اکنون پس از کف 16.21 درصد در میانه آذر به 23.8 درصد رسیده است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی