افزایش 112 درصدی هزینه‌ سلامت + جدول

کدخبر: 393179
اقتصادنیوز : سرانه هزینه‌های سلامت طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با رشد ۱۸۱ و ۱۱۲ درصدی همراه بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، هزینه سلامت در سال 97 نسبت به سال 95 حدود 35 درصد افزایش یافت.

طی دوره سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ حاکی از روند رو به رشد آن به قیمت ثابت و جاری است. به طوری که این شاخص با رشد متوسطه دوره ای ۱۸۱٫۶ درصد از ۶۵۶۷۵۹ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۱۵۱۳۸۵۲۷ ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است که مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد.

اما بالاترین رشد سرانه هزینه سلامت با ۲۰۶ درصد مربوط به سال ۱۳۸۵ و کمترین رشد با ۱۵۱ درصد مربوط به سال ۱۳۹۵ است. سرانه هزینه های سلامت طی دوره سال های (۱۳۹۵-۱۳۸۰) در بخش عمومی با رشد متوسط دورهای ۱۸۰ درصد از ۲۹۲۰۳۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸۴۱۷۸۵۶ ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.

سرانه هزینه های سلامت طی دوره سال های (۱۳۹۵-۱۳۸۰) در بخش خصوصی با رشد متوسط دورهای ۲۰۳ درصد از ۳۶۴۷۶۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۶۷۱۸۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است. بنابراین، با وجود بیشتر بودن سهم خصوصی در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در سرانه هزینه‌های سلامت، در سال ۱۳۹۵ سهم بخش عمومی در سرانه پیشی گرفته است.

این به مفهوم اتخاذ سیاست های درست در کاهش سهم پرداخت مردم از جیب، از هزینه های سلامت است. سرانه هزینه‌های سلامت طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از روند رو به رشد آن به قیمت ثابت و جاری است. به طوری که این شاخص با رشد ۱۸۱ و ۱۱۲ درصدی از ۱۵۱۳۸۵۲۷ ریال در سال ۱۳۹۵ به ۱۷۸۷۴۱۶۰ و ۱۹۸۷۲۴۱۵ ریال در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

sXpjorwe6kHL

سرانه هزینه‌های سلامت طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در بخش عمومی با رشد ۱۱٫۷ و ۷ درصد از ۸۴۱۷۸۵۶ ریال در سال ۱۳۹۵ به ۹۴۰۶۴۵۶ و ۱۰،۰۵۵،۶۹۵ ریال در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزایش داشته است. سرانه هزینه‌های سلامت طی سالهای مذکور در بخش خصوصی با رشد ۲۶ و ۱۶ درصدی از ۶۷۱۸۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۵ به ۸۴۶۷۷۰۴ و ۹۸۱۶۷۲۰ ریال در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

بنابراین، با وجود بیشتر بودن سهم بخش خصوصی در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در سرانه هزینه های سلامت (۵۶، ۵۳ و ۶۳ درصد سهم سرانه خصوصی از کل سرانه در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰) در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ سهم بخش عمومی در سرانه پیشی گرفته است؛ به طوری که سهم بخش خصوصی به ترتیب به ۴۴، ۴۷ و ۴۹ درصد کاهش یافته و این به مفهوم اتخاذ سیاست‌های درست در کاهش سهم پرداخت مردم از جیب، از هزینه‌های سلامت است.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما