گزارش تحلیلی اقتصادنیوز از آخرین آمار کرونا در ایران

رکوردزنی مرگ ومیر کرونایی در ایران

کدخبر: 404829
اقتصادنیوز : اقتصادنیوز: آمارهای کرونایی کشور در روز 22 فروردین1400 سه رکورد را به ثبت رساند که مهمترین بخش آن نشان از جهش کم سابقه فوتی های روزانه بیماری در کشور داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، روند بیماری کرونا در روزهای اخر شتابی بی سابقه را در زمینه ابتلا به ثبت رساند اکنون این روند افزایشی در شاخه مرگ و میر در حال رکورد زنی است.

وزارت بهداشت و درمان هرروزه آماری را از وضعیت کرونایی کشور در اطلاع عموم قرار می دهد. در همین راستا در روز 22 فروردین، آمارهای کرونایی ایران چند رکورد روزانه را به ثبت رساند که در مهمترین آنها شمار جانباختگان روزانه این بیماری در صدر 4 ماه گذشته قرار گرفته است. اما بررسی دقیقتر آمارها چه رکوردهای دیگری را گزارش می دهد؟

چهارمین رکورد ابتلای روزانه کرونا در ایران

براساس آمارهای وزارت بهداشت و در مان ، میزان ابتلا در روز جاری به 21 هزار و 63 نفر رسیده که در میان روزهای کرونا زده کشور از حیث بزرگی ابتلا در هر روز، رتبه چهارم را داشته است. اتفاق مهم دیگر در این زمینه نیز رکورد بی سابقه تست های روزانه کرونایی در کشور بوده که در امروز نسبت به روز گذشته 16 درصد افزایش پیدا کرده و از 82 هزار و 276 تست به 96 هزار و 409 تست رسید.

اما از میان این میزان ابتلای ثبت شده در ایران رکورد دیگری نیز در شاخه بستری های روزانه به ثبت رسیده است.

کرونا

رکورد بستری روزانه از ابتدای آذر

پس از افزایش مجدد شیوع کرونا در ایران آمارهای این بیماری نشان از شدت گرفتن بستری های روزانه در روزهای اخیر داشته است. درهمین خصوص در روزجاری 2 هزار و 780 نفر در بیمارستانها بستری شدند که نسبت به روز گذشته 26 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم  بالاترین رکورد بستری روزانه کرونا از ابتدای آذرماه تا کنون بوده است. 

این در حالیست که میزان بستری ها در میانه فصل زمستان سال گذشته در حد 400 نفر به ثبت رسیده بود که کمترین حد روزانه بستری در این مدت بوده است.

در نهایت افزایش مداوم بستری ها و مبتلایان روزانه کرونا در روزهای اخیر نشان می دهد که این ویروس هنوز در حال اوجگیری در ایران بوده و خطرناکتر از قبل در حال پیش روی است. 

در همین خصوص پس از افزایش آمارهای ابتلا و بستری روزانه، سرانجام در روز 22 فروردین این رکورد زنی ها به بخش مرگ و میر این بیماری نیز انتقال پیدا کرد.

کرونا

رکورد فوتی های روزانه کرونا در ایران

در میان مبتلایان کرونایی امروز، 258 نفر جان خود را بر سر ابتلا به این بیماری از دست دادند که بالاترین رکورد مرگ و میر کرونا در 4 ماه گذشته بوده است. 

مقایسه آمار فوتی های امروز با روز گذشته نشان می دهد در روز 22 فروردین، 63 نفر بر میزان فوتی های روزانه نسبت به روز قبل افزوده شده است. در بررسی دقیقتر مشاهده میشود که امروز از این حیث پس از 28 مهر ماه رتبه دوم را داشته است.  به عبارت دیگر در کل تقویم کرونایی کشور امروز از این حیث در رتبه دوم قرار گرفته است. 

ثبت این رکورد در روز جاری نشان از جهش بی سابقه فوتی های روزانه کرونایی و  افزایش قدرت کشندگی این بیماری داشته است.

در جمع بندی بررسی آمارهای روز جاری می توان گفت با وجود آنکه دو هفته از شدت ابتلای روزانه کرونا در ایران گذشته اکنون این بیماری در بخش مرگ و میر نمود پیدا کرده و رکورد های نگران کننده ای را به ثبت رسانده است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما