سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛

آغاز صدور اظهارنامه برآوردی عملکرد سال‌های ۹۹ و ۹۸

کدخبر: 496123
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: صاحبان مشاغلی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را ارائه نکردند، اقدام به تولید اظهارنامه‌های برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیاتی می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به تولید اظهارنامه‌های برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیاتی برای آن دسته از مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تسلیم نکرده‌اند، می‌کند.

تولید اظهارنامه برآوردی برای مودیان زیر انجام خواهد شد.

صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام، اما مستند به مقررات قانونی و استاد و مدارک واصله مشمول شرایط قانون مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده‌اند.

تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مقررات قانونی نیست. (عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه با خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابزار مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حساب مورد).

تمام مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی