آخرین وضعیت پایه پولی و نقدینگی در سال جاری

سرعت چاپ پول در اولین ماه 1400

کدخبر: 413233
اقتصاد نیوز: رشد ماهانه حجم پول در فروردین ماه 1400 به حدود منفی 4 درصد رسیده است. این درصد رشد از ابتدای سال 96 تا کنون کمترین رشد ماهانه برای این متغیر پولی بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز رشد ماهانه نقدینگی در فروردین 1400 از 5 درصد در اسفند 99 به 0.4 درصد کاهش یافته است. رشد ماهانه پایه پولی نیز از 4.5 درصد در اسفند ماه به 1.6 درصد در فروردین 1400 رسیده است.

به طور کلی بررسی درصد رشد متغیر های پولی در نخستین ماه سال جاری نشان می دهد که از شتاب رشد این متغیر های تورم ساز کاسته شده است. کم شدن میل بانک ها به نقدینگی خواهی در ماه اول به رسم سنت هر سال، از دلایل کاهش شتاب رشد است.

تسویه استقراض تنخواه دولت در قالب اوراق بدهی به بانک مرکزی در ابتدای فروردین 1400 نیز از جمله دلایل انقباض و کاهش رشد این متغیر ها است. همچنین بر خلاف عادت هر ساله امسال دولت استقراض خود را تحت عنوان تنخواه گردان خزانه در ماه اول سال انجام نداده و همین امر به عدم افزایش پایه پولی منجر در فروردین شده است.

به طور کلی می توان گفت که کاهش شتاب در رشد متغیر های پولی در نخستین ماه 1400 امر پایداری نبوده، و چنانچه از این کاهش رشد حراست نشود در ماه های آتی به رشد های بالا باز خواهیم گشت.

پایه پولی در پایان فروردین 1400

حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به حدود 461 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. رشد ماهانه این متغیر پولی در اولین ماه سال جاری 1.2 درصد به ثبت رسیده است،این افزایش به ارزش 6 هزار میلیارد تومان است. این درصد رشد ماهانه کمترین رشد ماهانه پایه پولی از شهریور 99 تا کنون است.

همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی 26.4 درصد برآورد شده است. رشد نقطه این متغیر پولی در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه 2.8 درصد کاهش یافته است.

فروردین1400؛ رشد ماهانه نقدینگی در کف 24 ماه گذشته

رشد ماهانه نقدینگی در فروردین 0.4 درصد برآورد شده است، این افزایش به ارزش حدود 14 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درصد رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه، پایین ترین درصد رشد ماهانه این متغیر در طول دو سال گذشته است. با این حساب حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به 3 هزار و 489 هزار میلیارد تومان در پایان ماه گذشته رسیده است.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اولین ماه سال جاری نیز 38.8 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر از فروردین 99 تا فروردین 1400 حدود 975 هزار میلیارد تومان به مقدار نقدینگی در اقتصاد ایران افزوده است.

J12

کمترین رشد ماهانه پول در 4 سال گذشته

حجم پول در اقتصاد ایران به 660 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین 1400 رسیده است، این در حالیست که حجم پول در پایان اسفند 99 از 690 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده بود. بر این اساس رشد ماهانه این متغیر پولی در فروردین ماه حدود منفی 4.3 درصد برآورد شده است. این درصد رشد منفی از فروردین سال 96 تا کنون بی سابقه بوده است.

همچنین رشد نقطه به نقطه حجم پول در اولین ماه از سال 1400، 53.9 درصد به ثبت رسیده است. این رشد نقطه ای نسبت به رشد نقطه ای اسفند 99 برای همین متغیر پولی 7.8 درصد کاهش یافته است(رشد نقطه ای حجم پول در اسفند 99، 61.7 درصد به ثبت رسیده بود).

آخرین وضعیت حساب های مدت دار بانکی

حجم شبه پول یا به بیان دیگر میزان اعتبار موجود در حساب های بلند مدت بانکی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه سال جاری به حدود 2 هزار و 829 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه این متغیر در اولین ماه 1400 حدود 1.6 درصد به برآورد شده است. این رشد ماهانه برای شبه پول، پایین ترین درصد رشد هشت ماه گذشته است.

رشد نقطه به نقطه ی شبه پول در ماه گذشته نیز حدود 35.7 درصد برآورده شده است. به بیان دیگر در فروردین 1400 نسبت به فروردین 99، بالغ بر 35 درصد به حجم حساب ها بلند مدت بانکی افزوده شده است.

J11

تیتر یک
  • استفاده حداکثری از اختلاف‌های حداقلی میان چین و روسیه

    اقتصادنیوز: روسیه و چین هر تلاشی را برای ایجاد نفاق بین خود را رصد، و به ویژه اطمینان حاصل می‌کنند که اختلافات آنها…

از دست ندهید
بلیط هواپیما