در هفته دوم خرداد، 4 نرخ سود ثابت ماندند

سکوت نرخ سود درهیاهوی انتخابات +نمودار

کدخبر: 416960
اقتصادنیوز : بررسی نرخ سود ها در هفته دوم خرداد نشان از یک تغییر مهم داشت. نرخ سود بین بانکی به کمترین میزان خود در 9 ماه اخیر رسیده و حجم اعتبارات در این هفته برابر با صفر بود.

به گزارش اقتصادنیوز، روند نرخ سود در بازارهای هفته دوم خرداد نشان داد 3 به علاوه یک بازار تغییری را ثبت نکرده و در دو بازار شاهد جابجایی نرخ سود بودیم. به عبارت دیگر هفته کم اتفاقی در میانه خرداد ثبت شد. مهمترین اتفاق در بخش بی ثبات بازارها در این مقطع رکورد کاهشی نرخ سود در هفته های بعد از 1400 بوده است. از سوی دیگر در بخش بی تلاطم بازارها مهمترین دلیل این بی رمقی به عدم بسط نقدینگی بانک مرکزی و مشارکت نکردن بورسی ها در خرید اوراق اشاره داشته است.

نرخ سود کسری بودجه دولت در دومین هفته 

از مسیر های ضد تورمی ای که دولت می تواند به وسیله آن بخش مهمی از کسری بودجه خود را تامین کند، فروش اوراق در بازار اولیه حراج اوراق قرضه دولتی است. در این بازار بانک مرکزی به عنوان کارگزار ارواق دولتی را بین بانکها و نهادهای سرمایه ای با نرخ سودی مشخص در معرض فروش قرار میدهد.

اکنون در سال 1400 این بازار در دومین هفته خود قرار داشته و در این مدت 2 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. نکته مهم در مقطع دوم فروش آن بود که بورسی ها حاضر به خرید اوراق نشده و این اقدام موجب شد تا تمام سهم خرید به بانکها تعلق بگیرد. در نهایت نرخ سود معاملات در این بازار برابر با 20.82 درصد ثبت شده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. اما داد و ستد اوراق خریداری شده بین خریداران در بازاری اتفاق می افتد که به آن بازار ثانویه اوراق بدهی می گویند.

بازار ثانویه اوراق بدهی؛ تنها تغییر نرخ سود ها

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید دو تا سه ساله در کانال 23 درصد بسته شده است.

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که هدف آن نقدشوندگی اوراق مالی دولتی است.

نرخ سود در این بازار بیانگر نرخ تنزیل اوراق دولتی است هر چند انتظارات نسبت به اینده و پایداری مالی دولت مثبت باشد اسناد خزانه با نرخ پایین تری تنزیل می شود، برخی کارشناسان معتقدند نرخ بازدهی این بازار در کنار نرخ سود بازار اولیه اوراق دولتی نرخ پایه سود در بازار مالی ایران به حساب می آیند. روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی اوراق یکساله نسبت به هفته قبل کمی کاهش داشته و درنهایت در پایینتر از 22 درصد بوده و به 21.8 درصد رسیده است.

این در حالی است که اوراق با سررسیدهای دو ساله در چهارشنبه هفته اخیر در سطح 22.6 درصد قرار گرفته و اوراق سه ساله در مسیری نزولی به 23.1 درصد رسید.

اما در راستای تامین مالی بانکها و کنترل بهینه تورم بانک مرکزی هر هفته درعملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بدهی بین بانکها پرداخته تا از این طریق بتواند نقدینگی بانکها را کنترل کند. این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم میکند.

نرخ سود

رفتار انقباضی بازار باز در هفته دوم خرداد 1400 

در هفته دوم خرداد 1400 در مجموع در بازار باز هیچ بسط نقدینگی ای شکل نگرفت. اما در مقابل سیاستگذار 5 هزار و 320 میلیارد تومان از اقتصاد جمع کرد.

اهمیت این اتفاقات برای مردم از آن جهت است که در نهایت این سیاست می تواند بر قدرت خرید آنها اثر بگذارد. اگر بانک مرکزی از کانال عملیات بازار باز موفق به مدیریت مقدار قیمت پول شود در نهایت با تاثیر بر نرخ سود بین بانکی از نرخ تورم کم شده و اگر ناکام بماند نرخ تورم در مسیر صعودی قرار می گیرد.

اما با توجه به آنکه در هفته اخیر بسطی در بازارها رخ نداد بنابراین نرخ سود نیز از موضوعیتی برخوردار خواهد بود. با این وجود طبق گزارش بانک مرکزی این نرخ برابر با 19.8 درصد اعلام شده است.

نرخ سود بین بانکی در کف

در بازار بین بانکی بانکها در صورت نیاز جدی از یکدیگر مبلغی را استقراض می کنند. تغییرات نرخ سود در بازار باز به منظور کنترل این نرخ بوده و در نهایت نرخ بر نرخ تورم اثر گذار خواهد بود. به طور کلی نرخ تورم در ایران از دو طریق کنترل می شود یک کنترل مقداری پول، و دیگری قیمت پول. کنترل نرخ بهره بین بانکی در بازار وام دهی بانکها به یکدیگر صورت می گیرد. از آنجایی که مدت بازپرداخت وام هایی که بانکها از یکدیگر در این بازار اسقراض می کنند کوتاه است آن را بازار شبانه نیز می گویند.

این رقم در هفته های اخیر روندی نزولی داشته و در نهایت به حداقل خود در 9 ماه اخیر رسید و رکوردنرخ سود را جابجا کرد. در همین رابطه نرخ سود برابر با 18.5 درصد بوده که حداقل نرخ در تمام این مقطع به حساب می اید. اهمیت بهره بین بانکی از آنجهت است که تغییرات در این متغیر موثر بر نرخ تورم و وضع معیست جامعه خواهد بود. به همین علت بانک مرکزی در سال 99 کوریدری از نرخ سود تعریف کرده که کف آن 14 درصد و سقف آن 22 درصد عنوان شد. در این میان اما نرخ هدفی که به واسطه آن نرخ تورم 22 درصدی هدفگذاری شده بود برابر با 18 درصد بوده که به صورت غیر رسمی در محاسبات بانک مرکزی در سطح 20 درصد قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این نهاد سیاستگذاری کرده بود تا برای رسیدن به نرخ تورم 22 درصدی باید نرخ بهره بانکی را در سطح 20 درصد تنظیم کند. اما اکنون این نرخ به کمترین میزان خود از پاییز 99 تاکنون رسیده و به عبارت دیگر 1.5 واحد درصد سطح هدف بهره بین بانکی فاصله گرفت. این اتفاق به خاطر عدم بسط نقدینگی بانک مرکزی در بانکها رخ داد. 

همانطور که اشاره شد اعتبارات قاعده مند در کمترین سطح خود در این روزها بوده و بانک مرکزی از بسط نقدینگی در بانکها از این طریق و با نرخ سود 22 درصد خودداری کرده است. حذف اعتبارات به علت وضعیت خوب نقدینگی بانکها در شش ماه ابتدایی امسال بوده و برای آنکه از سو استفاده از این عمل جلوگیری شود به بانکهایی که دارای نیاز جدی برای استقراض نیستند پولی قرض داده نمی شود. این عمل با توجه به آنکه اعتبارات با نرخ سود 22 درصدی همواره در محاسبه نرخ موزون بین بانکی قرار گرفته و تاثیر قابل توجهی را در بالابردن سود می گذارد در این هفته موجب شده تا نرخ سود بین بانکی در حداقل قرار بگیرد.

نرخ سود مداخله بانک مرکزی در بانکها در نقطه صفر

اعتبارات قاعده مند با نرخ سود 22 درصد و بازار باز با 19.8 درصد دوبازاری هستند که در هر هفته بانک مرکزی با تزریق نقدینگی در بانکها در وضعیت مالی آن ها مداخله می کند. بنابریان نرخ سود موزون از این دو بسط نقدینگی به نوعی بیانگر نرخ سود مداخله بانک مرکزی در این دوبازار می باشد.

باتوجه به آنکه همانند بازار باز، در اعتبارات قاعده مند نیز تزریق نقدینگی به بانکها در این هفته صفر بوده پس نرخ سود مداخله نیز موضوعیت خود را از دست داده معادل با صفر خواهد بود.

 نرخ سود در وام مسکن در هفته دوم خرداد 1400

نرخ سود وام مسکن در هفته اخیر در ابتدا کمی افت داشته اما در ادامه روندی تقریبا صعودی داشته است. روند نرخ سود در اخذ وام مسکن معین کننده گرانی یا ارزانی این وام است.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند.  حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند.

ارزان تر شدن وام مسکن به طور مستقیم در نرخ سود این اوراق منعکس می شود. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه هفته نخست خرداد ماه در حد 20.51 درصد بود، در این هفته نیز در همان سطح 20.5 درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر نرخ سود بازار مسکن در این هفته تقریبا ثابت مانده  و تغییری را ثبت نکرده است. 

Untitled-40

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما