خالص عملکرد بانک مرکزی در عملیات اجرایی سیاست پولی

تزریق 1800 میلیارد تومان پول به بانک ها

کدخبر: 427555
اقتصادنیوز : عملیات بین بانکی در آخرین هفته تیرماه حاوی کمترین میزان جذب نقدینگی در این ماه بوده است. این در حالی است که با توجه به عملیات این نهاد در بازار بین بانکی و بازار باز خالص عملکرد بانک مرکزی ماهیتی انبساطی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته آخر تیر ماه بانک مرکزی با 100 پیشنهاد فروش اوراق بانکها در بازار باز موافقت کرد و در هفتمین هفته متوالی در بازار باز اقدام به جمع آوری پول کرد. که به آن عملیات معکوس گفته می شود.

عملکرد معکوس بانک مرکزی در بازار باز به معنای جذب نقدینگی است. با توجه به مازاد نقدینگی در این بازارها این نهاد در هفت هفته گذشته اقدام به قبض پول از بانکها کرده بود. این در حالی است که در این هفته برای دومین مرتبه متوالی خالص عملکرد بانکها در بازاهای مالی انبساطی بوده است.

عملیات بازار باز در هفته آخر تیر

بانک مرکزی به اختیار خود و با رصد وضع حساب جاری بانکها در بازار بین بانکی اقدام به جذب و بسط نقدینگی در بانکها می کند. این عملیات به صورت هفتگی و در قالب ریپو است. عملیات ریپو به این معناست که هر تزریق یا قبضی با سررسید میان مدت ( یک هفته تا دو هفته )  و با نرخ سودی معلوم انجام میشود. ابزار تزریق نقدینگی در این بازار ها نیز خرید و فروش اوراق بدهی است.

در همین راستا در آخرین هفته تیرماه، برای هفتمین بار متوالی بانک مرکزی سیاست جذب را در پیش گرفت. این نهاد با قبول 100 درصد اوراق پیشنهادی بانکها، به این نهاد های مالی 3 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. این شکل از عملیات جذب را ریپوی معکوس نیز می گویند.

از سوی دیگر با توجه به قبض هفته پیش و تاریخ سررسید یک هفته ای آن تقریبا 3 هزار و 810 میلیارد تومان نقدینگی جذب شده را به بانکها برگرداند. بنابراین به طور کلی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار در آخرین هفته تیر معادل با بسط 810 میلیارد تومان پول بوده است.

بازار باز

ادامه بسط در اعتبارات قاعده مند

به طور مشخص بانکها برای رفع کسری های اضطراری خود در بازاری به نام بازار شبانه اقدام به وام دهی یا قرض گیری از یکدیگر می کنند. تاریخ سررسید در این بازار کوتاه مدت بوده و نرخ موزون آن از مهمترین ابزارهای سنجش در کشور است.

به طور کلی نرخ سود در این بازار علامت مهمی از نرخ تورم است. زمانی که نقدینگی در بازار بین بانکی در مرتبه بالایی قرار داشته باشد نرخ سود در این بازار پایین بوده و علامت افزایش تورم را در بردارد. 

در همین راستا برای کنترل تورم و نقدینگی در بازارهای بانکی کشور، بانک مرکزی کرویدور نرخ سود تعریف می کند. در این دالان کمترین نرخ را 14 درصد و بیشترین را معادل با 22 درصد تعریف میکند تا نرخ بهره بین بانکی ازحد مشخصی پایین تر یا بالاتر نرود.

واضح است که اگر بانکی نتواند از نرخ های پایین تر در بازار شبانه استقراض کند به بانک مرکزی با بالاترین نرخ یعنی 22 درصد رو آورده و از این نهاد تامین نقدینگی می کند. این استقراض همان اعتبارات قاعده مندی است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار می دهد. یکی از مهمترین ویژگی های این بازار ماهیت واکنشی  بانک مرکزی است.

در هفته های اخیر با توجه به برخورد بانکها به کسری موقتی، و تغییر موعد سررسید بانکها از هفتگی به روزانه اعتبارات قاعده مند در دو هفته اخیر سطح بیشتری را رقم زده است.

 درهفته گذشته رکورد بیشترین بسط پول در اعتبارات قاعده مند به ثبت رسید در این هفته نیز 32 هزار و220 میلیارد تومان بانکها اعتبارات از بانک مرکزی دریافت کردند که البته 31 هزار و 130 میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بازپرداخت شد. با این حساب، مانده این هفته اعتبارات معادل با هزار و80 میلیارد تومان بوده است.

به طور کلی و با توجه به معاملات انجام شده در دو بازار، بانک مرکزی در این هفته به طور خالص هزار و 890 میلیارد تومان نقدینگی در بانکها تزریق کرده است. این دومین هفته متوالی است که خالص عملکرد بانک مرکزی ماهیتی انبساطی دارد.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما